ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου σε συνεργασία με την Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Σάμου (ΕΜΔΥΔΑΣ) συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα  «ν. 4495/2017-Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» την Παρασκευή  13 Ιουλίου 2018 στο  Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας  Σάμου.

Πρόγραμμα ημερίδας

09.30 – 10.00 Προσέλευση/Εγγραφή συμμετεχόντων

10.00 – 10.15 Χαιρετισμοί

ΘΑ ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίαση του ν. 4495/2017

10.15 – 12.00 ΑΓΡΙΟΥ Σταυρούλα, πολιτικός μηχανικός, σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας

12.00-12.15 ΒΙΣΒΑΡΔΗ Ζωή, νομικός του νομοθετικού του ΥΠΕΝ

12.15-12.30 ΜΠΟΥΜΠΑ Αικατερίνη, πολιτικός μηχανικός, σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας

12.30-13.00 ΤΣΕΛΙΚΗΣ Κώστας, μηχανικός, help-deskTEE

13.00 – 14.30 Ερωτήσεις- Συζήτηση

Για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης, μπορείτε να αποστείλετε και εκ των προτέρων ηλεκτρονικά τις ερωτήσεις στο emdydas.samou@gmail.com έως 11/7/2018.

    Ο Πρόεδρος                                                                                                Ο Πρόεδρος
της ΔΕ του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου                                                 της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Μανωλακέλλης Ευστράτιος                                                                  Ζάχαρης Νικόλαος