ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Tη ΠΕΜΠΤΗ 19/1/2023 τo Κέντρο Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Γενικού Νοσοκομείου Σάμου πραγματοποίησε ημερίδα σε στελέχη του  Πυροσβεστικού σώματος με θέμα: «Διαχείριση ατόμων με αναπηρίες και γενικού πληθυσμού  σε καταστάσεις κρίσεων».

 

Στόχος ήταν η ενημέρωση επιγραμματικά για ορισμένες αναπτυξιακές διαταραχές και κάποιες παθήσεις (σωματικές και ψυχικές). Μέσα από αυτή την ενημέρωση οι συμμετέχοντες γνώρισαν για τις συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν οι ανωτέρω παθήσεις και τις αντιδράσεις που μπορούν να αναμένουν καθώς και τον τρόπο χειρισμού σε καταστάσεις εκδήλωσης επιθετικότητας. Βασικοί πυλώνες του προγράμματος ήταν  τα εξής θέματα :

 

 

  • Διαχείριση θυμού και επιθετικότητας σε άτομα με τις ανωτέρω παθήσεις.
  • Συναισθηματικές κρίσεις.
  • Διαχείριση συναισθηματικών κρίσεων
  • Διαχείριση θυμού και επιθετικότητας γενικού πληθυσμού.

 

 

Ευχαριστούμε θερμά την ηγεσία της  Διοίκησης  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου για την αποδοχή της πρότασης καθώς και  τη συνεργασία για την  πραγματοποίηση της ημερίδας. Ευχαριστούμε πολύ και τα στελέχη για τη συμμετοχή τους.

 

Η Διοικήτρια Γ.Ν. Σάμου

Αφροδίτη Αγγέλη