Σύμφωνα το υπ` αρ. Φ.430/98/236268/14-11-2019 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ η ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2002 (ανήκοντες στην κλάση 2023) θα πραγματοποιηθεί από 2-1-2020 έως και 31-3-2020 μέσω της αντίστοιχης μηχανογραφικής εφαρμογής, «ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ».

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν κατά την απογραφή τους :

Α)

1)Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίστοιχο έγγραφο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

2) ΑΜΚΑ

3) ΑΦΜ

4) Δνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

5) Αρ.κινητού τηλεφώνου

Σε περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία ως προς την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων να υποβάλλεται πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτά.

Β). Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Γ) Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες προξενικές αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ

(www.stratologia.gr/ enimerwsi_apografis) πληκτρολογώντας τον ΑΣΜ ή τον ΑΔΤ.

Δ) Η μη υποβολή Δελτίου Απογραφής,ή εκπρόθεσμη απογραφή ή δήλωση ανακριβών στοιχείων υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρεώσεως

3. Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΕΠ του τόπου μόνιμης διαμονής σας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Στρατολογική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου στα τηλέφωνα 2251352300-10, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ www.stratologia.gr

Από την Δ/νση ΚΕΠ του   Δήμου Ανατoλικής Σάμου