Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να αποφευχθεί η διασπορά του Covid 19 και λαμβάνοντας υπόψη την ένταξη της περιφερειακής μας ενότητας στο  επίπεδο 3- υψηλό (σχετ. ΦΕΚ 4484/11-10-2020), κρίνεται σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι:

Για τις συναλλαγές που εκτελούνται ηλεκτρονικά

  1. Εκτύπωση Βεβαιώσεων ΑΜΚΑ
  2. Χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ”
  3. Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού
  4. Χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας
  5. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
  6. Παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 01/01/2017
  7. Υποβολή νέων αιτημάτων για κύρια σύνταξη

οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κάνουν αποκλειστικά χρήση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του e ΕΦΚΑ.

Για τις υπόλοιπες επείγουσες- απαραίτητες περιπτώσεις  οι ασφαλισμένοι θα πρέπει  προηγουμένως να κλείνουν ηλεκτρονικό ραντεβού με το αντίστοιχο τμήμα κάνοντας χρήση της πλατφόρμας  e ΕΦΚΑ → Μένουμε ασφαλείς  → (είσοδος με τους  κωδικούς TAXIS) αλλά και στα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας.

Γραμματεία:  22730-87604

Μητρώο Ασφαλισμένων:  22730-89892

Γραφείο Πληρωμών Συντάξεων: 22730-23307

Γραφείο Εσόδων: 22730-89871, 23336

Γραφείο Ανακεφαλαίωσης:  22730-89877

Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. : 22730-89879

Γραφείο Παροχών : 22730-89872