ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτές τις ενέργειες και καλούμε τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και των μελών της κοινωνίας των πολιτών.

Οι κοινωνίες των ελληνικών νησιών έχουν δείξει μεγάλη ανθρωπιά και αλληλεγγύη στο δράμα των προσφύγων τα τελευταία χρόνια. Τις περασμένες εβδομάδες, οι τοπικές κοινωνίες έχουν ευλόγως εκφράσει την αγωνία και την αγανάκτησή τους με πιο ηχηρό τρόπο και δημόσιες διαμαρτυρίες, εξαιτίας του δυσανάλογου βάρους και της ευθύνης για την υποδοχή περίπου 36.000 αιτούντων άσυλο σε πέντε υπερπλήρη κέντρα υποδοχής με χωρητικότητα για λιγότερο από 6.000 ανθρώπους. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι βίαιες και επιθετικές συμπεριφορές που εκφράζονται από ορισμένους, να παραμείνουν περιθωριοποιημένες και να επικρατήσουν οι αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης.

Η Υ.Α. έχει επανειλημμένα απευθύνει έκκληση στις ελληνικές αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση, ώστε να ανακουφιστεί ο κρίσιμος υπερπληθυσμός και οι δεινές συνθήκες στα νησιά, ειδικά στη Σάμο και τη Λέσβο, και να αντιμετωπίσουν επειγόντως την εν εξελίξει κατάσταση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα. Ανανεώνουμε αυτή την έκκληση σήμερα.