Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με θέματα που αφορούσαν σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας. Η Λαική Συσπείρωση Β. Αιγαίου τοποθετήθηκε δια του περιφερειακού της Συμβούλου Γιώργου Αμπαζή σε όλα τα θέματα, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των κατοίκων των νησιών μας.

Ξεχωρίζουμε τα παρακάτω θέματα:

θέμα 17ο

Χίος«Πρόταση εξωδικαστικής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς»σχετικά με τις αποζημιώσεις κατοίκων του Ζυφιά (για την παράκαμψη Ζυφιά),περίπου 154.000 ευρώ,όταν είναι γνωστό ότι εξωδικαστικός συμβιβασμός επιτρέπεται μόνο μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ !

Πρόκειται για μια υπόθεση ,που βαλτώνει στα συρτάρια της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου από το 2012!!! Με παρέμβαση της ΛΑΣ έγινε δεκτό από την πλεοψηφία των μέλών της Οικ. Επιτροπής να αποζημιωθούν οι κάτοικοι της παράκαμψης του Ζυφιά , μέσω της νόμιμης διαδικασίας,δηλ. με δικαστική απόφαση.

θέμα 20ο

Λέσβος:« Επαναφορά της εισήγησης (με εισηγητή τον Περιφερειάρχη) για αποζημίωση του Σπυρίδωνα Φραντζή,(όπως γράφτηκε στον τύπο στενού πολιτικού φίλου του κ. Μουτζούρη) που απαιτούσε 44.362,75ευρώ πλέον ΦΠΑ!!!, για ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτεμάχιό του στην περιοχή Καλλονής, από την έντονη βροχόπτωση της 28/11/2016..

Το θέμα αποτελεί ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Ο κ. Περιφερειάρχης έφερε για συζήτηση ένα ζήτημα  το οποίο στηριζόταν σε μια δήθεν πραγματογνωμοσύνη ενός ιδιώτη πολιτικού μηχανικού που κατατέθηκε 3,5 χρόνια μετά το συμβάν και “διαπίστωνε” ‘οτι το χωράφι των δέκα περίπου στρεμμάτων υψώθηκε με τα φερτά υλικά από την πλημμύρα κτά 1,5 μέτρο !!!

Τό αβάσιμο, αν όχι γελοίο αυτών των ισχυρισμών καταδεικνύεται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΒΑ της 5ης Μαϊου του 2020 :

• Δεν έγινε εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από την Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης Ζημιών ,που πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία!!!

• Δεν έγινε καμία ενέργεια εντός του προβλεπόμενου από το νόμο ΤΡΙΜΗΝΟΥ, αλλά μετά από ΤΡΙΑΜΙΣΥ ΧΡΟΝΙΑ!!! από τη θεομηνία!!!

• Δεν τεκμηριώνονται οι αναφερθείσες ζημιές από την “πραγματογνωμοσύνη” του ιδιώτη Πολ. Μηχανικού, από καμιά Δημόσια Υπηρεσία, από κανένα φωτογραφικό ντοκουμέντο, από κανένα παραστατικό στοιχείο – δικαιολογητικό που να δείχνει τα τιμολόγια αγοράς των καταστραφέντων στύλων και συρμάτων περίφραξης, τα τιμολόγια φόρτωσης και μεταφοράς φερτών υλικών, τον προσδιορισμό του χώρου εναπόθεσής τους, τις εκδοθείσες αδειοδοτήσεις ,λόγω ΖΕΠ κλπ.

• Δεν μπορούσε να γίνει δεκτή « η Τεχνική Έκθεση» του ιδιώτη μηχανικού ,ως μη σύννομη, αφού ήταν σε άλλο χρόνο και χωρίς καμία επικύρωση των δεδομένων που ανάφερε όπως ότι εναποτέθηκαν εντός του αγροτεμαχίου του κ. Φραντζή 15,592 κ.μ.!!! φερτά υλικά ή 31185 τόνοι.

• Δεν μπορούσε να γίνει δεκτό ένα τέτοιο αίτημα όταν στην περιοχή το στρέμμα πουλιέται 1000-1500ευρώ. Να πληρώσει δηλαδή η Περιφέρεια για τα 10 στρέμματα 44.362,75ευρώ πλέον ΦΠΑ και το χωράφι να ειχε ….εξαφανιστεί!!!!

• Δεν μπορούσε να γίνει δεκτή η ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος -ΚΟΛΑΦΟΣ – δεδομένου ότι υπήρχε δικαστική προσφυγή κατά της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού… και της προισταμένης αυτής ,κάτι που θα αποτελούσε εφαλτήριο της ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ της!!!

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία απέρριψε το Σκάνδαλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και ο εισηγητής του σκανδάλου, κ. Περιφερειάρχης, η αντιπεριφερειάρχης κ. Αντωνέλλη και ο κ. Βουρλής ψήφισαν λευκό ενώ ο κ. Βερής (της παράταξης που πρόσκειται στο ΚΙΝΑΛ) υπερψήφισε.

Θέμα 18ο

Τέλος, η Περιφερειακή Αρχή, για πολλοστή φορά έφερε για συζήτηση  τη διάθεση του ποσού των 299.000 που δώθηκε από το Υπουργείο, προκειμένου να ικανοποιήσει όχι τις πραγματικές ανάγκες, αλλά, αλλά όπως έγινε φανερό, την εξυπηρέτηση των ρουσφετολογικών της υποχρεώσεων:

“Επικαιροποίηση και τροποποίηση απόφασης σχετικά με την κατανομή του ποσού των 299,000 ευρώ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ,σχετικά με τα παρακάτω:

• Αποζημίωση ποσού 70.000 ευρώ για ιατρικό προσωπικό στα ΚΥΤ των τριών νησιών.

Η ΛαϊκήΣυσπείρωση τόνισε ότι δεδομένης της τραγικής πραγματικότητας που βιώνουν οι πρόσφυγες και μετανάστες στα άθλια από κάθε άποψη ΚΥΤ, απαιτείται η πρόσληψη μονίμων γιατρών και νοσηλευτών και η δημιουργία μόνιμου ιατρείου στο κάθε ΚΥΤ, πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο, που να πληροί τις προϋποθέσεις περίθαλψης των προσφύγων.

Η Περιφερειακή Αρχή στηρίζοντας την αντιλαική πολιτική της κυβέρνησης προχωρεί στην πρόσληψη 6 μόνο γιατρών (δύο για κάθε ΚΥΤ) και μόνο για τέσσερεις μήνες!!!

Κατανέμει λοιπόν:

• Αποζημίωση ποσού 110.000 ευρώ για την πρόσληψη 15 ατόμων, για 6 μήνες, για τα 5 νησιά Χίο, Σάμο και Λέσβο Λήμνο και Ικαρία.

Η Λ.Συσπείρωση τόνισε ότι οι προσλήψεις προσωπικού δεδομένης της επιχορήγησης του Υπουργείου Μετανάστευσης πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε υγειονομικό και ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κλπ.) που να στηρίζει τους προσφυγικούς καταυλισμούς.

Ζήτησε να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενταγμένου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με σταθερή εργασιακή σχέση και πλήρη μισθολογικά ,ασφαλιστικά δικαιώματα.

Τελικά, Περιφερειακή Αρχή προχώρησε στην πρόσληψη των 15 εργαζομένων, ΔΕ και ΥΕ, ύστερα από ένα αλαλούμ όσον αφορά τον αριθμό των προσλήψεων, το χρόνο εργασίας αυτών, καθώς και τα νησιά που θα τους έστελνε, για λίγους μήνες, δείχνοντας για μια ακόμα φορά, την πολιτική της αντίληψη  που δεν είναι άλλη από το να εκμεταλλεύεται το νομοθετικό πλαίσιο και την μάστιγα της ανεργίας για να προωθεί τις εργασιακές σχέσεις ορισμένου χρόνου και τους μισθούς πείνας.

Παράλληλα να καλλιεργεί την αβεβαιότητα στους προσλαμβανόμενους και την υποβάθμιση των υπηρεσιών, αφού ο χρόνος εργασίας δε δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δυνατοτήτων του κάθε εργαζόμενου..

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ