Κατά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σάμου που πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2017, η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής έχει ως εξής.

Πρόεδρος: Γεώργιος Κυριαζής

Α΄ Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Φλωρούς

Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καπλαντζής

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Φραντζέσκος

Οικονομικός Επόπτης: Ελισσαίος Μαυρατζώτης

Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ, Υ.Μ. Σ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Δημήτριος Κυριαζής

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Γεώργιος Χατζηδημητρίου