Μετά από επαφές και συνομιλίες αντιπροσωπείας του Δημοτικού συνδυασμού μας με αρμόδιους υπαλλήλους & προϊσταμένους του Δήμου (τεχνική υπηρεσία, νομικούς συμβούλους κ.α.), με ιδιώτες μηχανικούς που έχουν συνεργαστεί ή εξακολουθούν να συνεργάζονται με το Δήμο, με νυν αλλά και παλαιότερους Δημοτικούς συμβούλους, αισθανόμαστε ως συνδυασμός την υποχρέωση να ενημερώσουμε δημόσια  τους δημότες της Δυτικής Σάμου για την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με κομβικής σημασίας έργα για το Δήμο.

Αντιλαμβανόμαστε μάλλον εντελώς διαφορετικά από την παρούσα Δημοτική αρχή την έννοια της ενημέρωσης και διαφάνειας. Εισαγωγικά επισημαίνουμε ότι ως πολίτες της Δυτικής Σάμου κατά την ενημέρωση μας αυτή, πληροφορηθήκαμε γεγονότα και καταστάσεις που μας εξέπληξαν δυσάρεστα, ενώ βασική αρχή μας είναι ότι όλα όσα ακολουθούν έπρεπε να είναι εις γνώση όλων των δημοτών, εδώ και  χρόνια.

Κατόπιν των απαιτούμενων διασταυρώσεων των πληροφοριών και με αίσθημα ευθύνης ξεκινάμε την ενημέρωση των δημοτών από το παρακάτω θέμα:

Έργο βιολογικού καθαρισμού – αποχέτευσης Κάμπου Μαραθοκάμπου (Βοτσαλάκια)

Το έργο έχει δημοπρατηθεί και ξεκινήσει από το 2009(!), όμως ο εργολάβος που το ανέλαβε, δεν το παρέδωσε όταν έφτασε κοντά στην περαίωση του καθώς, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, του οφείλονται χρήματα της τάξης των 200.000 ευρώ. Ανεξάρτητα από το αν τα χρήματα αυτά δικαίως διεκδικούνται από εκείνον ή όχι (εδώ οι γνώμες διίστανται), σύμφωνα με όλους τους εμπλεκόμενους το έργο εδώ και πολλά χρόνια είναι κατά μεγάλο ποσοστό τελειωμένο. Όμως αν δεν παραδοθεί ή δεν κηρυχτεί έκπτωτος από αυτό ο εργολάβος, δε μπορεί  να ολοκληρωθεί προς λειτουργία. Αν ο συγκεκριμένος κατασκευαστής έβγαινε από το έργο θα μπορούσε να ανατεθεί σε άλλον η περαίωση του και να ολοκληρωθεί σύντομα. Δυστυχώς όταν υπήρξε ευθεία δυνατότητα να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος (το 2017 ή λίγο πριν) το Δημοτικό συμβούλιο για …ανεξήγητους λόγους δεν την αξιοποίησε.

 

Που ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα και τι μπορεί να γίνει;

Μετά από πρωτόδικη απόφαση έγινε δεκτό το αίτημα του εργολάβου και το δικαστήριο έκρινε ότι ο Δήμος του οφείλει ένα ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ. Ο Δήμος άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής, με αποτέλεσμα η επίλυση του ζητήματος να καθυστερεί κι άλλο. Μάλιστα κατά την ημερομηνία που προσδιορίστηκε η έφεση δεν παρουσιάστηκαν οι δύο διάδικοι (Δήμος και εργολάβος), ενώ κανείς εκ των δύο δεν έχει δράσει, τουλάχιστον μέχρι λίγες μέρες πριν, ώστε να επαναπροσδιοριστεί ημερομηνία διεξαγωγής της έφεσης. Αποτέλεσμα είναι ότι το έργο καρκινοβατεί.

Θεωρούμε ότι οι Δημοτικές Αρχές που χειρίστηκαν το ζήτημα από τη στιγμή που ο εργολάβος σταμάτησε τις εργασίες και εντεύθεν, μέχρι και σήμερα, έχουν ακέραια την ευθύνη για την τραγική αναποτελεσματικότητα και τη μη λειτουργία για τόσα χρόνια ενός τόσο σημαντικού έργου, σχεδόν τελειωμένου. Είτε δια συμβιβασμού με τον εργολάβο, είτε δια της έκπτωσης του από το έργο, ακόμα και τώρα με ασφαλιστικά μέτρα, είτε δια της προκήρυξης νέου μικρού συμπληρωματικού έργου προς περάτωση, θεωρούμε αδιανόητο εφόσον φτάσαμε μέχρι εδώ, ότι ο βιολογικός καθαρισμός  στα Βοτσαλάκια δεν έχει, εδώ και χρόνια, τεθεί σε λειτουργία! Σημειώνουμε ότι μεγάλο μέρος του έργου έχει χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια και ότι η χώρα μας είναι έκθετη και θα υποχρεωθεί σε καταβολή προστίμων αν ένας πολίτης προσφύγει στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια, για να μη συζητήσουμε για τη δυσφήμιση της περιοχής που κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν. Επισημαίνουμε επίσης ότι οι λανθασμένοι χειρισμοί οδήγησαν στο σημείο να κινδυνεύει να καταστραφεί εντελώς ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι υποδομές.

Επιβάλλεται άμεσα με οποιονδήποτε τρόπο το ξεμπλοκάρισμα και η ολοκλήρωση και λειτουργία του βιολογικού.

Ως εκ τούτων η «Σύμπραξη προοδευτικών πολιτών Δυτικής Σάμου» δεσμευόμαστε στην άμεση επίλυση του τόσο σημαντικού αυτού ζητήματος, εφόσον οι πολίτες μας εκλέξουν ως Δημοτική αρχή.

Συγκεκριμένα δεσμευόμαστε ότι αν όχι το επόμενο, σίγουρα το μεθεπόμενο καλοκαίρι ο βιολογικός καθαρισμός στον Κάμπο Μαραθοκάμπου θα λειτουργεί.