Τοποθέτηση της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για το θέμα «έγκριση υλοποίησης ΟΧΕ μικρών νησιών» του σημερινού δια περιφοράς έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου

Ερχεται σήμερα διαπεριφοράς και κατεπειγόντως, ένα σοβαρό θέμα για την ανάπτυξη των μικρών νησιών του Β. Αιγαίου, που ήταν εξ αναβολής από τη συνεδρίαση της 12ης/7/23 όπου το θέμα ήταν στη σχετική πρόσκληση αλλά χωρίς εισήγηση. Με την εισήγηση και τα συνοδευτικά της να τα παίρνουμε δύο μέρες πριν, σαν να μην ήταν ποτέ στα θέματα της προηγούμενης τακτικής συνεδρίασης.

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ προφανώς και είναι θετική στη ξεχωριστή ΟΧΕ των μικρών νησιών , που θα τους δώσει την δυνατότητα μέσα απ τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού , να υλοποιήσουν έργα και δράσεις που θα οδηγούν εν τέλει εκεί: στην ανάδειξη και την ανάπτυξή τους, στη στήριξη των κατοίκων, στην ανάσχεση της δημογραφικής αποψίλωσης , στην στήριξη τους ως νησιά της παραμεθορίου.

Διατρέχοντας- επι τροχάδην λόγω ελλιπούς χρόνου -την μελέτη που μας εισηγείστε  διαπιστώνουμε:

Λάθη στην ανάλυση, έλλειψη στρατηγικής στην ενότητα 2.4 που αναφέρεται ακριβώς στο τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, καμία ανάλυση για επιχειρηματικότητα- απασχόληση- κατάρτιση, πρόταση για υποδομές χωρίς να εξασφαλίζεται η  βιωσιμότητα τους ( και η  συντήρηση τους να πέφτει στους Δήμους), έλλειψη προτάσεων αξιοποίησης περιοχών  Natura ως ταυτοτικό στοιχείο των νησιών, καμία αναφορά στη γαλάζια ανάπτυξη όταν έχουμε να κάνουμε με δύο  νησιά κατ εξοχήν ναυτικής παράδοσης και άλλα δύο συνυφασμένων με την  αλιεία. Η αναφορά στη κλιματική αλλαγή δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες προτάσεις .

Κατά την άποψή μας ο  μελετητής οφείλει να προτείνει και να καθοδηγεί αφού φυσικά ακούσει και καταγράψει . Τέτοιου είδους παρέμβαση δεν διακρίνεται στην μελέτη.

Προτείνουμε  να μην παραληφθεί η μελέτη και να επανέλθει σε ένα μήνα αναμορφωμένη, όπου να συζητηθεί διεξοδικά σε δια ζώσης συνεδρίαση. Είμαστε βέβαιοι ότι και η Περιφερειακή Αρχή έχει την ίδια αγωνία με μας για την πορεία των μικρών νησιών μας και θέλει να συμβάλλει.

Σε διαφορετική περίπτωση θα απέχουμε από την ψηφοφορία

 

Αργυρούδη Γιούλα

Κάρλας Μανώλης

Νικολάρα Μαρία

Σπιλάνης Ιωάννης