ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ»
ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 -2023

Με επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 η τελετή καθομολόγησης των νέων αποφοίτων του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, στο Καρλόβασι Σάμου. Στα πλαίσια της τελετής, απονεμήθηκαν υποτροφίες του προγράμματος «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της», για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Με βάση το πρόγραμμα, οι πρώτοι σε βαθμολογία εισακτέοι του Τμήματος των οποίων τα μόρια εισαγωγής ξεπερνούν τα 15.000, λαμβάνουν υποτροφία ύψους 10.000 ευρώ για την ουσιαστική στήριξη της διαμονής τους στο νησί της Σάμου για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι υποτροφίες αποδίδονται τμηματικά σε ετήσια βάση, ανάλογα και με την πρόοδο των νέων φοιτητών – υποτρόφων στα μαθήματά τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 δόθηκαν τρεις (3) υποτροφίες στους φοιτητές/τριες κ.κ. Γεώργιο Τσορόπουλο, Αικατερίνη Πέτρου και Σταματία Πανταζή, οι οποίοι/ες πληρούσαν όλα τα κριτήρια του προγράμματος και είχαν την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής από τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.

Το πρόγραμμα στήριξαν με τις δωρεές τους:
➢ Η εταιρεία πληροφορικής SoftOne Technologies (Χρυσός Δωρητής), με υπεύθυνο τον πρόεδρό της κ. Αντώνη Κυριαζή
➢ Η εταιρεία Σαμιακή Ανάπτυξη (Χρυσός Δωρητής), με υπεύθυνο τον διευθύνοντα σύμβουλό της κ. Δημήτριο Τσακουμάγκο
➢ Η επιχείρηση Fame (Δωρητής), με υπεύθυνο τον κ. Φιλήμονα Αναγνώστου

Το πρόγραμμα «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της» θα συνεχιστεί δυναμικά και στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Οι αιτήσεις δωρητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/UAegean