Σάμος 10/1/2022

 

Στην Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Προεδρείου και μελών
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ζητήσαμε το λόγο να τοποθετηθούν οι
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για ένα σύντομο απολογισμό της διετίας που πέρασε και
τη στάση στις θεσμικές αλλαγές στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης που επέφερε η κυβέρνηση της ΝΔ.
Υπενθυμίσαμε, ως δημοτική παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ», στους δημοτικούς συμβούλους και στη
Δημοτική Αρχή ότι με τις Δημοτικές εκλογές, που έγιναν το Μάϊο 2019 με το σύστημα της απλής
αναλογικής (με την μεταρρύθμιση του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ-μια ουσιαστική δημοκρατική μεταρρύθμιση
στην Αυτοδιοίκηση, που βασική της φιλοσοφία ήταν η απλή αναλογική και η ενίσχυση των
κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες) οι δημοτικές παρατάξεις εκπροσωπούνται απολύτως
αναλογικά, σύμφωνα με τη δύναμη της βούλησης των δημοτών. Περιμέναμε ουσιαστική
αναβάθμιση και κύρος στα Δημοτικά Συμβούλια, στα οποία θα διαμορφώνονται διαφανείς
προγραμματικές συγκλίσεις και πλειοψηφικές συμμαχίες μεταξύ δημοτικών παρατάξεων και οι
Δήμοι να διοικούνται και να λειτουργούν ικανοποιητικά, παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους
δημότες και αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο.
Δυστυχώς, η κυβέρνηση της Ν.Δ. που εκλέχθηκε τον Ιούλιο 2019 δεν άφησε ούτε καν ένα χρόνο
να δοκιμαστεί η απλή αναλογική στην πράξη και να κρίνουμε αν υπάρχει πρόβλημα με τη
λειτουργία και λήψη αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και τυχόν ακυβερνησία. Να
δοκιμαστεί στην πράξη, η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης των Δήμων από το δημαρχοκεντρικό,
του ενός ανδρός αρχή, σε συνεργατικό με προγραμματικές συγκλίσεις και αυτοδιοικητικές
συμμαχίες.
Με το νόμο ν. 4623/2019 περί δήθεν «κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ» ανέτρεψε τη βασική
φιλοσοφία της μεταρρύθμισης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, που ήταν η απλή αναλογική και η ενίσχυση των
κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες, υποβάθμισε τα Δημοτικά Συμβούλια και μετέφερε τις
βασικότερες αρμοδιότητες και αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή, δίνοντας την απόλυτη
πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου (στο Δήμο μας: 5 στα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ανήκουν στην παράταξη Δημάρχου, όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη του Δημάρχου έχει
11 στους 27 δημοτικούς συμβούλους!!). Πλήρης υποβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού
Συμβουλίου ως κυρίαρχου σώματος διαβούλευσης και λήψης δημοκρατικών αποφάσεων.
Παράλληλα καταργεί τον αποφασιστικό ρόλο των Κοινοτικών Συμβουλίων, μετατρέποντάς πάλι το
Κοινοτικό Συμβούλιο σε διακοσμητικό και τον Πρόεδρο Κοινότητας επαίτη των διαθέσεων του
Δημάρχου ή του εκάστοτε Αντιδημάρχου για να κάνει κάποιο μικρό έργο ή καθαριότητα στο χωριό.
Για όλες αυτές τις αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εκτροπές που επέφερε η κυβέρνηση
της ΝΔ (με το ν. 4623/2019 και σειρά νέων νομοθετημάτων και συμπληρωματικών εγκυκλίων),
που κακοποιούν τον Θεσμό της Αυτοδιοίκησης και υποβαθμίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο, η
δημοτική μας παράταξη διαμαρτυρόμενη δεν έδωσε ψήφο στις δημαιρεσίες που έγιναν στο
Δημοτικό μας Συμβούλιο, ασχέτως με τα πρόσωπα που υποδείχθηκαν.