Κατατέθηκε σήμερα  στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το αίτημα για συζήτηση ΕΗΔ του θέματος της αναγκαστικής μεταφοράς της   διαχείρισης στερεών αποβλήτων από το Δήμο στην ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ

 

                                                      

 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ  ΕΗΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κύριε Πρόεδρε 

Δημοτικού Συμβουλίου

Ανατολικής Σάμου

 

Με έκπληξη διαβάζουμε στο άρθρο 34 του ν. 4954/9.7.2022   

«Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου εντάσσονται υποχρεωτικά ως μέλη στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την επωνυμία «Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.», κατόπιν λήψης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου να συμμετάσχουν στον ανωτέρω φορέα κατά το πληθυσμιακό τους ποσοστό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

Παράλληλα στις 15/7/2022 μας αποστέλλετε πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να περιλαμβάνεται στα θέματα η συζήτηση της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη ημερήσια διάταξη, λες και δεν αφορά το Δήμο μας.

 

Κύριε πρόεδρε

Επικαλούμενοι τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλούμε να εισάγετε, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ως θέμα συζήτησης την αναγκαστική εκχώρηση της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4954/9.7.2022    ή άλλως 226Β του ν. 4555/18

 

Σάμος  18/7/2022

Με εκτίμηση

Νίκος Ζάχαρης

επικεφαλής Δημοτικής παράταξης

«η Σάμος ΑλλάΖΕΙ»