Κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου,

 

Συζητείται στη Βουλή το λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπου μεταξύ πολλών ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση «φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος», στο άρθρο 179 περιλαμβάνονται διατάξεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Δήμων σε ιδιώτες. Συγκεκριμένα δίνεται τη δυνατότητα σε δήμους να συνάπτουν με ιδιώτες  δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού (συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού), τροποποιώντας το άρθρο 61 του ν. 2979/2011.

Η ψήφιση αυτής της διάταξης εκτιμούμε ότι θα εκχωρήσει βασικές ανταποδοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων με αποτέλεσμα η ιδιωτικοποίηση να μετακυλήσει το αυξημένο κόστος στους δημότες και συνακόλουθα την απαξίωση, τη διάλυση οργανικών υπηρεσιών  και την  μείωση των εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Σας καταθέτουμε πρόταση, στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο,  να εισάγεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη για την έκδοση ψηφίσματος, σχέδιο του οποίου ως δημοτική παράταξη σας επισυνάπτουμε:

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

«1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου υπερασπιζόμενο τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου και  διεκδικώντας την σταθερή και επαρκή χρηματοδότησή του από την Κεντρική Διοίκηση και την επαρκή στελέχωση με μόνιμο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα είναι ριζικά αντίθετο με τις ρυθμίσεις  του άρθρου 179 που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”.

Το εν λόγω άρθρο, εφόσον αποτελέσει Νόμο του κράτους, θα οδηγήσει ουσιαστικά, χωρίς κανένα περιορισμό, στην σταδιακή και μετέπειτα πλήρη ιδιωτικοποίηση κοινωνικών και ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου, όπως της συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού κ.α.

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου δεσμεύεται, ότι ακόμη και εάν ψηφιστεί το εν λόγω άρθρο, δεν θα το ενεργοποιήσει και θα κινηθεί αποκλειστικά στο πνεύμα όσων ορίζονταν στο άρθρο 61 του ν. 3979/2011, στο οποίο προβλέπεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
  2. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου απαιτεί σταθερή και μόνιμη χρηματοδότηση από την Κεντρική Διοίκηση και επιπλέον την κάλυψη όλων των θέσεων του ΟΕΥ με μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης, ώστε να μπορεί ο Δήμος να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες στους δημότες του».

 

Νίκος Ζάχαρης, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής παράταξης «η Σάμος αλλάΖΕΙ»

Γιάννης Αξιώτης, δημοτικός σύμβουλος