ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της πόλεως Σάμου μετά από μελέτες και έργα  μιας 30ετίας είναι δυστυχώς παγκόσμια πρωτοτυπία. Όλες οι παρατάξεις προεκλογικά το 2019 είχαν ως 1η ή 2η προτεραιότητα την αποκατάσταση των αστοχιών του αποχετευτικού δικτύου και τη λειτουργία του βιολογικού (Επεξεργασίας Λυμάτων στον Κότσικα), σύμφωνα με τις επιλογές που είχαν γίνει από την τότε δημοτική αρχή Αγγελόπουλου, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επιλογή που αποδέχθηκε και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και η νυν Δημοτική Αρχή, όταν το Σεπτέμβριο του 2019 ομόφωνα αποδέχθηκε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπέβαλε πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-I για αποκατάσταση σε όλο το μήκος του καταθλιπτικού αγωγού (3,3 Km) με την ήδη επιλεγείσα τεχνική μέθοδο εφαρμογής εσωτερικής επένδυσης αγωγού (είχε χρόνο εκτέλεσης 2 μήνες και το σπουδαιότερο χωρίς σκαψίματα) προϋπολογισμού περίπου 1,7 εκ. €. Όλοι είχαμε πιστέψει και αναμέναμε ότι  μέχρι το καλοκαίρι του 2020 θα είχε εκτελεστεί το έργο  και θα λειτουργούσε επιτέλους σωστά ο βιολογικός καθαρισμός και θα σταματούσε η εναπόθεση των αστικών λυμάτων στο κόλπο Βαθέος και η δυσοσμία στην παραλιακή.

Δυστυχώς, με την κατάργηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-I τον Μάρτιο 2020 και την μη χρηματοδότηση του έργου, η Δημοτική Αρχή αμφισβήτησε την τεχνική μέθοδο επίλυσης της αποκατάστασης των αστοχιών του καταθλιπτικού αγωγού με τον τεχνική μέθοδο εφαρμογής εσωτερικής επένδυσης αγωγού και αντιπρότεινε την κλασσική συμβατική μέθοδο της αντικατάστασης με τον μέθοδο του ξανασκαψίματος σε όλο το μήκος του καταθλιπτικού αγωγού και έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση για ανάθεση σε μελετητικό γραφείο διερεύνησης των εναλλακτικών τεχνικοοικονομικών λύσεων, την οποία αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και ανατέθηκε μελέτη.

Χθες παρουσιάστηκε από  εκπροσώπους της μελετητικής εταιρείας η αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων για την αποκατάσταση των αστοχιών του αποχετευτικού δικτύου στο επίμαχο τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού. Η μελετητική ομάδα κατά την εκτίμησή μας δεν διερεύνησε ουσιαστικά εναλλακτικές λύσεις, τάχθηκε εχθρικά επί της εναλλακτικής μεθόδου εφαρμογής εσωτερικής επένδυσης αγωγού και προέκρινε την συμβατική κατασκευαστικά μέθοδο του ξανασκαψίματος και αντικατάστασης του καταθλιπτικού αγωγού με όλες τις συνέπειες κυκλοφοριακής και κοινωνικής όχλησης και χρόνου. Ιδιαίτερη μας ανησύχησε  η εκτίμηση των μελετητών  μήπως έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες ο συλλεκτήριος αγωγός και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στον Κότσικα, μετά από 4 και πλέον χρόνια μη λειτουργίας του βιολογικού.

Εμείς ως Δημοτική παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ» καταθέσαμε σε ψηφοφορία την πρόταση:

«Η Δημοτική αρχή μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας να υλοποιήσει την βέλτιστη τεχνικοοικονομικά πρόταση για την αποκατάσταση των αστοχιών και κακοτεχνιών του έργου του αποχετευτικού δικτύου (συλλεκτήριος αγωγός,  καταθλιπτικός αγωγός, αντλιοστάσια, ΕΕΛ) ώστε να λειτουργήσει ο βιολογικός με την μικρότερη δυνατή όχληση στην κοινωνική ζωή της πόλης και την ταχύτερη χρονικά υλοποίηση»  η οποία ψηφίσθηκε από τους 2 δημοτικούς συμβούλους της.

Η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πλέον ακέραιες τις ευθύνες των παλινωδιών και της καθυστέρησης αποκατάστασης των αστοχιών και κακοτεχνιών του αποχετευτικού δικτύου και των επιπλέον οχλήσεων στην κοινωνική ζωή της πόλης και ιδιαίτερα  στους επαγγελματίες της πόλης και τους επισκέπτες μας.