ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις 4/4/2022 δημοσιεύθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (υπογραφή Γεώργιος Ζερβός-ειδικός γραμματέας) πρόσκληση (ΑΔΑ: Ψ8ΥΞ46ΜΤΛΡ-90Κ) για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία και μεγάλες φυσικές καταστροφές. Η δράση αφορά σε στήριξη – ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Β. Εύβοιας, της Ελασσόνας και του Αρκαλοχωρίου Κρήτης, είναι προϋπολογισμού 20 εκατ. Ευρώ και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 06/04/2022 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 29/04/2022 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Περιχαρής ο υφυπουργός κ. Τριαντόπουλος έκανε ανάρτηση στις 7/4/2022 ανακοινώνοντας την μέριμνα της κυβέρνησης για τις πληγείσες περιοχές και ως «φίλος» των εδώ θεσμικών παραγόντων, επειδή ξεχάσανε(;) τη σεισμόπληκτη Σάμο έγραψε: «Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες επεξεργάζονται την προκήρυξη αντίστοιχης δράσης για συγκεκριμένες πληγείσες επιχειρήσεις της σεισμόπληκτης περιοχής της Σάμου».

Και φτάνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών και διαβάζουμε στις 20/4/2022 στο https://www.mindev.gov.gr  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ότι  υπεγράφη από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη νέα δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (ΑΔΑ: 9ΓΝΗ46ΜΤΛΡ-65Α) για την απρόσκοπτη ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 και, ταυτόχρονα, επλήγησαν από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές του έτους 2021.

Η δράση προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ απευθύνεται στις επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές των νομών Εύβοιας, Λαρίσης και Ηρακλείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την απαίτηση προσκόμισης Φυσικού Φακέλου δικαιολογητικών από 13/5/2022 μέχρι και 17/6/2022.

Πάλι περιχαρής ο υφυπουργός κ. Τριαντόπουλος αναρτά (20/4/2022) στη σελίδα του τη νέα προκήρυξη, χωρίς αυτή τη φορά να αναφερθεί καθόλου στη Σάμο.

Πάλι η σεισμόπληκτη Σάμος είναι ξεχασμένη κ. Υφυπουργέ.

Η υπόσχεση σας, «φίλε» της Σάμου, δεν έπιασε τόπο…

Τελικά δεν έχουν το θεό τους και μας κάνουν να αμαρτάνουμε τις ημέρες των Παθών.