ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δημοτικό Συμβούλιο 27ης Ιανουαρίου 2021

 

 

Κατά το Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα στις 27 Ιανουαρίου 2021, σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος.

Η δημοτική παράταξη “Ανατροπή” είχε προετοιμάσει τη δική της πρόταση και το δικό της Τεχνικό Πρόγραμμα προς ψήφιση. Δυστυχώς όμως, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, επικαλούμενος τον νόμο 4623/2019, δεν επέτρεψε καν να ακουστεί η πρόταση της παράταξης και το δικαίωμα της ψήφισής της.

Η “Ανατροπή” έχοντας μελετήσει την νομοθεσία για τους ΚΑΠ Επενδύσεων και αντλώντας πληροφορίες από τις υπηρεσίες άλλων Δήμων, γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτοί οι πόροι προορίζονται για τεχνικό πρόγραμμα˙ συγκεκριμένα για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Δυστυχώς, παρατηρούμε μια λανθασμένη συνέχεια εδώ και χρόνια, από παλαιότερες δημοτικές αρχές έως και τώρα, όπου εγγράφονται λανθασμένοι κωδικοί στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Η πρόταση της παράταξης αφορούσε την αλλαγή μόνο του Τεχνικού Προγράμματος  που αναφέρεται στους ΚΑΠ Επενδύσεων. Με τις αλλαγές αυτές, αφαιρώντας συγκεκριμένους κωδικούς και προσθέτοντας χρήματα στους ήδη υπάρχοντες κωδικούς, το προβλεπόμενο συνολικό ποσό παραμένει ίδιο και οι εναπομείναντες κωδικοί είναι υλοποιήσιμοι. Επομένως, η πρόταση  ήταν σύννομη και θα μπορούσε να ψηφιστεί και να είναι νόμιμη.

Ειδικότερα,  τα έργα αναλύσεις νερού και βιολογικών, αναλύσεις υδάτων ΟΕΔΑ, λειτουργία βιολογικών καθαρισμών, προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα αντλιοστάσια ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου (Υπηρ. 20), ετήσια προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης, μη επιλέξιμο ΦΠΑ υλοποίησης επέκτασης σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Σάμου, προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού, προμήθεια τζιπ 4*4, προμήθεια φορτηγού μικτού φορτίου 3500 κιλών και προμήθεια δύο οχημάτων pick-up 4*4 αφαιρέθηκαν από την πρόταση της παράταξης, γιατί δεν έχουν σχέση με τους ΚΑΠ Επενδύσεων και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκε και το έργο κατασκευής κρασπεδορείθρων δρόμου Μύλοι-Χώρα αξίας 10.000€, επειδή το εν λόγω έργο έχει δημοπρατηθεί και έχει υλοποιηθεί, είναι ημιτελές και η πρόταση για αυτά τα 10.000€ καλύπτει την μη υλοποίηση της μελέτης, ώστε να δοθούν επιπρόσθετα χρήματα, χωρίς λόγο.

Η μείωση αυτών των έργων αντισταθμίστηκε με την αύξηση των πιστώσεων σε ήδη προβλεπόμενα έργα. Συγκεκριμένα, η εκπόνηση μελετών-υπηρεσιών αυξήθηκε από 40.000 σε 80.000, η καθαίρεση επικίνδυνων κτισμάτων αυξήθηκε από 15.000 σε 100.000, η συντήρηση κτιρίων από 15.000 σε 30.000, η προμήθεια σκυροδέματος οδοποιίας ΔΕ Βαθέος από 15.000 σε 30.000, η προμήθεια σκυροδέματος οδοποιίας ΔΕ Πυθαγορείου από 15.000 σε 30.000, η προμήθεια ανοξείδωτος και σίδερα από 8.000 σε 16.000, η συντήρηση οστεοφυλακίου από 4.500 σε 10.000, η κατασκευή τάφων από 5.000 σε 10.000 και η συντήρηση πλακόστρωτων από 9.700 σε 18.000.

Η “Ανατροπή” σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς την απαράδεκτη αυτή στάση του Προέδρου, αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποια ακριβώς δημοκρατία πιστεύει η δημοτική αρχή, όταν αρνείται  να συζητηθεί μια άλλη πρόταση; Τελικά, θέτει προς «ψήφιση» μόνο την δική της, όταν σύμφωνα με τον νόμο η άρνηση ψήφου και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, ενώ και η καταψήφιση δεν υπολογίζεται ως ψήφος στο συγκεκριμένο θέμα.