Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη (1η) θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

 Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Πλατεία Πυθαγόρα), τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Ο Δήμος μας, συμπορευόμενος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την βιώσιμη κινητικότητα, προωθεί την υλοποίηση του τοπικού Σ.Β.Α.Κ. , το οποίο θα θέσει τις βασικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων της πόλης τα επόμενα χρόνια. Μέσω του Σ.Β.Α.Κ. επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος που θα συμβάλλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος και οι καθημερινές του ανάγκες, για καλή ποιότητα ζωής τοποθετούνται στο επίκεντρο και από την άλλη μπαίνει ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανόμενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Στην πορεία εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ., ο Δήμος θα αναζητήσει την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων που πρόκειται να διοργανωθούν και των διαδικασιών που θα αναπτυχθούν, έτσι ώστε το περιεχόμενο του Σ.Β.Α.Κ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικού σχεδιασμού, που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των φορέων και τον πολιτών.

Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του δικτύου  εμπλεκομένων φορέων με τη μορφή θεματικού εργαστηρίου με στόχο:

  • Να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς για το Σ.Β.Α.Κ και για το πλάνο συμμετοχής τους σε αυτό
  • Να διατυπωθεί το ρόλος που διαδραματίζει και τα ζητήματα που εντοπίζει από τη λειτουργία του στο σύστημα μεταφορών
  • Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος μεταφορών.

 

Τέλος, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Σ.Β.Α.Κ., θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 στο αμφιθέατρο του ΓΕΛ Σάμου, με τους μαθητές της Γ’ τάξης του Γ.Ε.Λ. και του ΕΠΑΛ Σάμου.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου