Στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ξεκινά το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023, θα συμμετέχει με περίπτερό της η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ειδικότερα, η Περιφέρεια συμμετέχει στην ενότητα «Η Ελλάδα των Περιφερειών» της φετινής ΔΕΘ, που φιλοξενείται στο Περίπτερο 17 της Έκθεσης.

Η 87η ΔΕΘ έχει στόχο να αναδείξει τον σχεδιασμό, τις δράσεις, τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες που παρέχουν και θα παρέχουν οι Περιφέρειες στο εγγύς μέλλον ανά την Ελλάδα.Δημιούργησε μια εκθεσιακή ενότητα αφιερωμένη αποκλειστικά στον πολύ σημαντικό τους ρόλο, ο οποίος θα καθορίσει εν πολλοίς την επόμενη ημέρα για τη χώρα, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της παρουσίας της ΠΒΑ είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικονομίας της, των προϊόντων της, των αναδυόμενων αγορών της καθώς επίσης και της καινοτόμου αναπτυξιακής προοπτικής της.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η διαμόρφωση του περιπτέρου υποστηρίχθηκε από το Γραφείο Καινοτομίας της ΠΒΑ.