Σήμερα πληροφορηθήκαμε ,όπως και όλη η κοινωνία του νησιού, για την μετεγκατάσταση της Έδρας του Συντονιστή Έπιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τη Σάμο στην Κρήτη με νομοθετική ρύθμιση . Το νησί της Σάμου είχε επιλεγεί το 2020 από την ηγεσία λόγω της κεντροβαρικότητας του στο Αιγαίο και έως τώρα οι υπηρεσίες του Στρατηγείου καθώς και του αερομεταφερόμενου τμήματος στεγάζονται σε εγκαταστάσεις του δήμου.

Μετά δε και τον καταστροφικό και φονικό σεισμό του 2020 θεωρούνταν βέβαιη η παραμονή του για επιχειρησιακούς λόγους αλλά και λόγω του ότι το νησί χρειάζονταν άμεσες και διαρκείς πολιτικές ενίσχυσης σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα εγγράφως αλλά και δια ζώσης είχε επιδοθεί η πρόταση του δήμου για ανέγερση σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων του Στρατηγείου στο χώρο του πρώην ΚΥΤ της πόλεως Σάμου.

Ζητούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης , την ενίσχυση της δομής του Συντονιστή Επιχειρήσεων και την παραμονή της έδρας στη Σάμο , η οποία έχει τόσο πληγεί τα τελευταία χρόνια και η οποία είναι διεθνώς γνωστή ως το νησί του Έθελοντισμού και της Πολιτικής Προστασίας