Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ασκήσαμε όπως μας ορίσατε το ρόλο της θεσμικής αντιπολίτευσης . Ψηφίσαμε πολλά από τα θέματα ως οι εισηγήσεις της δημοτικής αρχής και θέσαμε προ ημερησίας το θέμα της μετεγκατάστασης της έδρας του Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος . Το Σώμα με τη συνδρομή όλων των παρατάξεων και του Δημάρχου συνδιαμόρφωσε Ψήφισμα διαμαρτυρίας και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο όπως σε συνεργασία με τον έτερο δήμο του νησιού και τους Αντιπεριφερειάρχες να προβούν σε ενέργειες ώστε να ανακληθεί η απόφαση μεταφοράς και να θωρακιστεί περαιτέρω η Σάμος σε προσωπικό πολιτικής προστασίας και μέσα. Αναμένουμε τα θετικά αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων.

Περαιτέρω :

  • Ζητήσαμε ενημέρωση και τη δήλωση βούλησης της νέας δημοτική αρχής για τη συνέχιση της αστικής συγκοινωνίας με την επιδότηση του δήμου.
  • Ζητήθηκε από συνάδελφο ενημέρωση για το αν έχουν δημοπρατηθεί εγκαίρως όλα τα έργα που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» . Καταφατική απάντηση εδόθη από το Δήμαρχο και την τεχνική υπηρεσία του δήμου.
  • Διαφωνήσαμε με την εισήγηση για την ανάκληση προηγούμενης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε την μετεγκατάσταση του «Ειδικού Σχολείου Σάμου-Μεταστέγαση Ειδικού Νηπιαγωγείου και την μίσθωση κατάλληλου ακινήτου εντός της πόλεως Σάμου.
  • Ορίσαμε ως εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης στη διοίκηση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου τον δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Μητσό.
  • Εκλέξαμε συνέδρους από τη δημοτική μας παράταξη για το συνέδριο της ΠΕΔ Β. Αιγαίου τους Βαγγέλη Καρρά και Σταμάτη Σεϊρλή.