Απόλυτα δικαιολογημένες είναι οι αντιδράσεις και καταγγελίες κατοίκων του Κοκκαρίου για το πρόβλημα υδροδότησης συνοικιών του χωριού με μεγαλύτερο από το μέσο υψόμετρο του οικισμού.

Κατ’ αρχήν πρέπει άμεσα να παρέμβει ο δήμος και να δώσει έστω πρόσκαιρη λύση, με ωράριο εναλλάξ υδροδότησης που να εξασφαλίζει την επαρκή προμήθεια νερού σ’ αυτές τις γειτονιές . Αυτό πρέπει να γίνει …. «χθές»!

Ωστόσο είναι άμεσα αναγκαίο να παρθούν μέτρα ουσιαστικής αντιμετώπισης του προβλήματος, με ορίζοντα το επόμενο καλοκαίρι, όπως:

  • Μετρήσεις της δυνατότητας παροχής της πηγής «Μάνα».
  • Υπολογισμό των πραγματικών αναγκών του χωριού τους καλοκαιρινούς μήνες με βάση τον πληθυσμό των τουριστών.
  • Αντίστοιχη αναδιανομή μεταξύ Κοκκαρίου και των άλλων αναγκών του δήμου, που να εξασφαλίζει επαρκή υδροδότηση του χωριού.

Η Λαϊκή Συσπείρωση δεν μένει μόνο στα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Έχει επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις για το μεγάλο θέμα της ύδρευσης και της άρδευσης που περιλαμβάνουν:

  • Ασφαλείς μαστεύσεις των ορεινών πηγών στον Καρβούνη με αυστηρή πρόβλεψη προστασίας των τοπικών οικοσυστημάτων.
  • Σταδιακή μείωση των γεωτρήσεων στον αριθμό των απόλυτα αναγκαίων.
  • Ασφαλή και σύγχρονα δίκτυα μεταφοράς του νερού στους οικισμούς με παράλληλη πρόβλεψη της άρδευσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε κάθε μικρό ή μεγάλο οικισμό.
  • Χωροταξική μελέτη και κατασκευή μικροφραγμάτων στα ρέματα για τη συγκράτηση μέρους του βρόχινου νερού για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, έργο απαραίτητο για την επάρκεια των υπόγειων υδάτων., ακόμη και σε περιόδους ανομβρίας όπως η φετινή.
  • Αντικατάσταση απαρχαιωμένων δικτύων ύδρευσης μέσα στους οικισμούς ….και πολλά άλλα.

Ένα τέτοιο πλέγμα έργων βέβαια πρέπει να γίνει χωρίς την παραπάνω επιβάρυνση των δημοτών. Απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος η οποία πρέπει να διεκδικηθεί τεκμηριωμένα και αποφασιστικά – δυναμικά.

Δυστυχώς τόσο η σημερινή δημοτική αρχή που έχει αποδειχθεί «λίγη» στο να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται ο λαός της περιοχής μας και να δώσει ακόμη και προσωρινές λύσεις όπως αυτή που προτείνουμε παραπάνω, όσο και όλες οι δημοτικές αρχές που προηγήθηκαν , έχουν τεράστιες ευθύνες για το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται ο δήμος  και στο θέμα της  ασφαλούς και επαρκούς υδροδότησης.

Μπροστά στις εκλογές του Οκτώβρη αυτό το πρόβλημα και η στάση κάθε παράταξης απέναντί του, πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμη από τα βασικά κριτήρια ψήφου όλων μας.