«Συμπαράσταση στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἐλασσῶνος»

 

Συμπάσχοντες μέ τήν ἐμπερίστατη Ἐπαρχία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλασσῶνος, ὅπου ἐπλήγη πρόσφατα ἀπό μεγάλης ἰσχῦος σεισμούς, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ἀπεστάλησαν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἐλασσῶνος 200 κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες) πρός ἄμεση κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐκεῖ ἐνδεῶν Ἀδελφῶν, τῶν ὁποίων κατεστράφησαν οἱ οἰκίες καί φιλοξενοῦνται ἐντός σκηνῶν σέ καταυλισμούς.

Ἐπειδή πρόσφατα κι ἐμεῖς βιώσαμε τήν φοβερά δοκιμασία τοῦ σεισμοῦ στά Νησιά μας καί ἀκόμη μετροῦμε τίς πληγές καί τίς σοβαρές συνέπειές του, ἀντιλαμβανόμαστε ἰδιαιτέρως τίς πολλές καί μεγάλες δυσκολίες τους καί εὐχόμαστε Κύριος ὁ Θεός νά ἐπιβλέψῃ καί σ’ ἐκείνην τήν Ἄμπελόν Του καί νά ἐνισχύῃ τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην της κ.κ. Χαρίτωνα καί τούς ευσεβεῖς συνεργάτες του, Κληρικούς καί Λαϊκούς, πρός αἰσίαν ἔκβασιν τῶν προσπαθειῶν τους, ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν ἐκεῖ σεισμοπαθῶν Ἀδελφῶν καί πρός δόξαν Θεοῦ.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως