ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, για την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου στη Σάμο με έδρα το Βαθύ και αριθμό ΦΕΚ 2786 , Τεύχος Β. όπως είχαμε εξάλλου δεσμευτεί όλη την προηγούμενη περίοδο. Συνεχίζουμε με όραμα και στόχο για τα νησιά μας.

Από το γραφείο του Βουλευτή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μουσικό σχολείο θα στεγαστεί στο  1ο Γυμνάσιο Σάμου.