Δελτίο Τύπου

Η διάλεξη του  Καθηγητή Κωνσταντίνου Δεμέτζου το Σάββατο 24-6-2023 στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο  Πυθαγορείου στις 20.00 αφορά στην ‘συνομιλία’ του ‘αόρατου’ φυσικού κόσμου, του μικρόκοσμου, και του ορατού στις αισθήσεις μας κόσμου που ζούμε, του μακρόκοσμου.

Στην διάλεξή του ο καθηγητής θα αναφερθεί στην συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου να αφουγκρασθεί την ‘σιωπηλή’ φύση και μέσω της επιστήμης να την κατανοήσει. Είναι αυτό δυνατόν ? ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος στα μηνύματα που η ‘σιωπηλή φύση’ του παρουσιάζει ?  Οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας μας πείθουν ότι αυτό σήμερα εξελίσσεται και είναι εφικτό ? Η κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές ανισότητες και η παγκόσμια φτωχοποίηση του πνευματικού ανθρώπου έχουν σχέσηκαι με την αδιαφορία του  στα μηνύματα της φύσης και στα φυσικά φαινόμενα ? Πολλά τα ερωτήματα αλλά και οι ερωτήσεις τις οποίες θα συζητήσουμε με το καθηγητή στην ενδιαφέρουσα αλλά και επίκαιρη διάλεξη του.

# Η διάλεξη σχετίζεται με το βιβλίο του καθηγητή Κωνσταντίνου Δεμέτζου με τίτλο ‘Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗ’, Εκδ. Παρισίανου Α.Ε, 2019. Το βιβλίο έχει ήδη μεταφρασθεί σε 7 διεθνείς γλώσσες και κυκλοφορεί από τον διεθνή εκδοτικό οίκο LambertAcademicPublishing, 2022.

 

 

Περίληψη της ομιλίας

Ο μικρόκοσμος, ο κόσμος των μικροοργανισμών, του γενετικού υλικού, των αόρατων βιολογικών δικτύων,είναι ο ‘επί της γης συγκάτοικος’του ανθρώπου.Οι επιστήμες της φυσικής, των μαθηματικών, της βιολογίας,  της πληροφορικής, της χημείας και των αλληλοεπιδράσεων μεταξύ τους, είναι το αντικείμενο της συνεχούς και αγωνιώδους μελέτης από τον άνθρωπο. Η Φωνή της Επιστήμης έρχεται ως το αποτέλεσμα της αέναης ανθρώπινης προσπάθειας να κατανοήσει την σιωπή των φυσικών φαινομένων, να κατανοήσει την Σιωπή της Φύσης. Η επιστημονική ανάγνωση της σιωπηλής φύσης, οι  ‘απόκρυφες’ περιοχές των κυττάρων, η αυτό-οργάνωση των βιομορίων για την δημιουργία των ιστών και των οργάνων και τελικά των έμβιων όντων, αποτελούν το θαύμα της ζωής. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Σιωπή της Φύσης, είναι η αέναη διαδικασία εξέλιξης και προσαρμογής των ‘γεγονότων’ του μικρόκοσμου τα οποία εμείς προσλαμβάνομαι ως προβολές στον τριδιαστατο κόσμο μας. Ο  μικρόκοσμος έχει αυστηρούς νόμους και κανόνες, προερχομένους από την κοσμογονική μήτρα, η οποία αενάως ‘γλιστρά’ στον άπειρο κόσμο, τους οποίους η επιστήμη προσπαθεί να κατανοήσει και να τους μεταφέρει στον κόσμο που ζούμε (μακρόκοσμο). Σήμερα μοιάζει να χαράζει μια νέα εποχή αμφισβήτησης και απαιτείται ένας νέος επιστημονικός και κοινωνικός Διαφωτισμός με βάση τις ανθρωπιστικές αξίες. Πρέπει να έχουμε την δύναμη να προχωρήσουμε συγχρόνως με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, χωρίς φόβο , διεκδικώντας και κατανοώντας την εξέλιξη της γνώση σε όλα τα επίπεδα. Η διάλεξη αφορά στην ‘συζήτηση’ ανάμεσα στον μικρόκοσμο ( τον κόσμο που δεν βλέπουμε) και στον μακρόκοσμο (τον κόσμο που ζούμε) και στην κατανόηση των αρχών και των νόμων που επηρεάζουν την κοινωνία και την επιστήμη.

Πριν τη διάλεξη θα προηγηθεί σεμινάριο για φαρμακοποιούς και γιατρούς στις 17.00 στον ίδιο χώρο