Επιβεβλημένη θεωρεί  την παράταση της διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Καλλικράτη η Δημοτική Παράταξη ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  προκειμένου να εξειδικευτούν οι θέσεις – προτάσεις της ζωντανών κυττάρων της Αυτοδιοίκησης ,

«Οι Δήμοι πρέπει να αποτελούν μοχλούς  κοινωνικής αλληλεγγύης και της δίκαιης ανάπτυξης μέσα από διάφανες διαδικασίες και επιχειρησιακής ικανότητας» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης και συνεχίζει:

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούμε μεταφορά νέων φορολογικών βαρών στις πλάτες των δημοτών μέσω ΕΝΦΙΑ ή την όποια επικείμενη αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά με δήθεν ανταλλάγματα ποσοστό εισφοράς εσόδων στους Δήμους από την επιπλέον φορολόγηση.  Στην πράξη η έως τώρα εμπειρία δείχνει ότι οι πόροι που αφαιρούνται από τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών θα είναι περισσότεροι ενώ οι φορολόγηση άμεση ή έμμεση των πολιτών αυξάνει.

Η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ «διεκδικεί» στο πλαίσιο της «φορολογικής αποκέντρωσης και της αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», να γίνει ο ΕΝΦΙΑ τοπικός φόρος, όπως εφαρμόζεται σε όλα τα Ευρωπαϊκά και προηγμένα κράτη» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ζητούμε και διεκδικούμε:

 • την άμεση εφαρμογή της νησιωτικότητας.
 • Αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική και για τη λειτουργία των Δημοτικών υπηρεσιών σε απορρίμματα, πράσινο κλπ.
 • Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία άμεση ή έμμεση.
 • Οι Τομείς της Υγείας, Πρόνοιας και Παιδείας πρέπει να είναι δωρεάν και με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από καταστροφές.
 • Οι Περιφέρειες να είναι υπεύθυνες για τον περιφερειακό σχεδιασμό και όχι για την υλοποίηση τις επιθυμίες των υπουργείων μέσω ΠΕΠ
 • Τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να περάσουν εξ ολοκλήρου στην τοπική αυτοδιοίκηση που αξιολογούν τις πραγματικές προτεραιότητες και με βάση αυτές εκπονούν περιφερειακά και τοπικά σχέδια απασχόλησης και κατάρτισης.
 • Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να συμβάλουν στην μείωση του ψηφιακού χάσματος που μας χωρίζει από τις χώρες της ΕΕ.
 • Μετάβαση στις «Έξυπνες πόλεις» με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, η προώθηση ανοιχτών δεδομένων, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Δράσεις εξωστρέφειας με θεσμοθετημένες διαδικασίες διαβούλευσης. Στους ΟΤΑ των δυο βαθμών εφαρμόζεται καθ’ολοκληρία η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αλλά ανατίθεται και το καθήκον της καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού.
 • Νέος σχεδιασμός της Καταστατικής Θέσης των Αιρετών, ώστε να μην δημιουργούνται αντικίνητρα για την δική τους συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Μετά από κάθε συνέδριο της ΚΕΔΕ αφού γνωστοποιούνται οι εκάστοτε αποφάσεις για την επικείμενη μεταρρύθμιση να κοινοποιούνται αυτές άμεσα στα δημοτικά συμβούλια προκειμένου να γίνεται δημοκρατικός διάλογος – ζύμωση μέσω των δημοτικών συμβουλίων έως ότου βρεθεί η επιδιωκόμενη «χρυσή τομή».