Με αφορμή τις εκδηλώσεις της 12ης Νοεμβρίου 2023 για τον εορτασμό των 111 χρόνων από την Ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Σάμου ενημερώνει τους πολίτες ότι:

  1. Η πτήση οποιουδήποτε Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (Drone) υπάγεται σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζεται τόσο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) όσο και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.). Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου μία πτήση Σ.μη.Ε.Α. να είναι νόμιμη, απαιτείται η εκπλήρωση συγκερκιμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η ύπαρξη αδειοδοημένων χειριστών, η ύπαρξη εγκεκριμένου σχεδίου πτήσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος «DAGR» της Υ.Π.Α., σχετική έγκριση από τον Πύργο Ελέγχου του Αεροδρομίου, ύπαρξη άδειας από παρακείμενες εγκατάστασεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντς (π.χ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμένες, πλωτά μέσα, αρχαιολογικοί χώροι) κ.α.
  2. Η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου διαθέτει πιστοποιημένη Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Π.Σ. με την κωδική ονομασία «Ίκαρος Σάμου», στο πλαίσιο συμμετοχής σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ σε κάθε περίπτωση προγραμματισμένης ή έκτακτης πτήσης από την εν λόγω Ομάδα (επλοκή σε συμβάντα πυρκαγιών, συμμετοχή σε συμβάντα έρευνας & διάσωσης, συγκέντρωση στοιχείων δικονομικού χαρακτήρα, εναέρια επιτήρηση περιοχών προληπτικού χαρακτήρα, καταγραφή ασκήσεων εκπαίδευσης και άλλων δράσεων του Π.Σ., κ.α.), δεσμεύεται με τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν ο αναγκαίος εναέριος χώρος και απαγορεύεται κάθε άλλη πτήση μέσα και πλησίον του χώρου αυτού.
  3. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις, πτήσεις Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones) αγνώστου ιδιοκτησίας, σε πολύ κοντινή απόσταση από το Υπηρεσιακό Αεροσκάφος, πλησίον αυτού και σε κάθε περίπτωση εντός του δεσμευμένου από την Υπηρεσία μας εναέριου χώρου.

Ύστερα από τα ανωτέρω, και έχοντας ως κύριο γνώμονα την διασφάλιση της εναέριας κυκλοφορίας και την αποφυγή ενδεχόμενου ατυχήματος, παρακαλούνται οι πολίτες οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος, να τηρούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την κείμενη νομοθεσία κατά
την διεξαγωγή των πτήσεων τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή από τους χειριστές της Ομάδας ΣμηΕα της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου, η πτήση έτερου σκάφους πλησίον του Υπηρεσιακού και εντός του δεσμευμένου από αυτήν εναέριο χώρο, θα ζητείται συνδρομή κλιμακίου της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου με την άφιξη του να επιλαμβάνεται των παραβάσεων και να προβαίνει στις δέουσες κατά περίπτωση ενέργειες με την Υ.Π.Α..

Ο Αν. Διοικητής
Γεώργιος Π. Μιαούλης
Αντιπύραρχος