ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΚΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

 

Προς τη Λαϊκή επιτροπή Μαραθοκάμπου

Προς τους υπόλοιπους συμπολίτες μας της ευρύτερης περιοχής Μαραθοκάμπου

 

Καρλόβασι, 06-01-2018

Αγαπητοί συμπολίτες

Με αφορμή τα αναφερόμενα στην καταγγελία-κάλεσμα της Λαϊκής Επιτροπής Μαραθοκάμπου με ημερομηνία 03-01-2018, σε ότι αφορά την ιατρό του Ιατρείου Μαραθοκάμπου και την εξαγγελθείσα συγκέντρωση για το ζήτημα την 08-01-2018, σας αποστέλλουμε την κάτωθι ανακοίνωση με την παράκληση να αναγνωσθεί ενώπιων των συγκεντρωμένων κατοίκων της περιοχής Μαραθοκάμπου, από πλευράς των διοργανωτών. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση των τελευταίων στην προαναφερθείσα παράκλησή μας.

Η αναφερόμενη αντιπαράθεση της ιατρού του ιατρείου Μαραθοκάμπου με τη Διοικούσα Επιτροπή ξεκινάει από την εποχή που αποφασίσθηκε να γίνει το ιατρείο Μαραθοκάμπου, κέντρο εφημεριών προκειμένου να καλυφθεί κατά το μέγιστο δυνατό η υγειονομική κάλυψη του τοπικού πληθυσμού.

Ουδέποτε στάλθηκε έγγραφο απόλυσης της ιατρού από τη Διοικούσα Επιτροπή. Κάθε σχετικός ισχυρισμός είναι ψευδής από όποιον και αν προέρχεται και τον καλούμε να δώσει στη δημοσιότητα και στις δικαστικές αρχές τα στοιχεία που διαθέτει. Η ιατρός ουδέποτε απευθύνθηκε η ίδια στη Διοικούσα Επιτροπή για να συζητήσει το υπηρεσιακό θέμα που την αφορά, αφήνοντας τον εαυτό της να ενημερώνεται σχεδόν αποκλειστικά από εξωϋπηρεσιακούς παράγοντες, των οποίων οι προθέσεις είναι άγνωστες σε σχέση τόσο με το πρόσωπο της ίδιας, όσο και με το βαθμό υγειονομικής κάλυψης της περιοχής μας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Συγχρόνως, η ίδια η ιατρός επέλεξε να ενημερώνει αποκλειστικά εξωϋπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά με το υπηρεσιακό της ζήτημα.

Η Διοικούσα Επιτροπή, κατόπιν της ανακοίνωσης της μετακίνησης της ιατρού στο νοσοκομείο Σάμου, απέστειλε άμεσα έγγραφο ανάκλησης της απόφασης και ζήτησε να εφαρμοσθεί ότι ίσχυε μέχρι τότε, το οποίο είναι στη διάθεση κάθε δικαστικής αρχής.  Συνεπώς, οι αναφορές ότι οι μετακινήσεις της ιατρού στο νοσοκομείο Σάμου έγιναν κατόπιν ενεργειών της Διοικούσας Επιτροπής, είναι ψευδείς και συκοφαντικές, από όποιον και εάν προέρχονται. Άλλωστε, η απόφαση μετακίνησης της ιατρού στο νοσοκομείο της Σάμου αναφέρει σαφέστατα ότι μετακινήθηκε για κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου και όχι για κάποιο άλλο λόγο.

Θεωρούμε αδιανόητο να βάλλεται η παρούσα  Διοικούσα Επιτροπή με αυτόν τον τρόπο, όταν έμπρακτα έχει εκπληρώσει το μεγαλύτερο και συγχρόνως ουσιαστικότερο αίτημα των κατοίκων της περιοχής Μαραθοκάμπου: την –από οκταμήνου- σχεδόν πλήρη υγειονομική κάλυψη κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, και μάλιστα με τη συναίνεση της ίδιας της ιατρού. Αυτή είναι η αλήθεια. Επιπλέον, καλύπτονται σε επαρκέστατο βαθμό οι απουσίες της ιατρού με άδεια, χωρίς να έχει εκφρασθεί παράπονο ανεπαρκούς αναπλήρωσης κενού. Η αναπλήρωση του ιατρείου Μαραθοκάμπου επί απουσίας της ιατρού, είναι η μεγαλύτερη από όλα τα υπόλοιπα ένδεκα ιατρεία που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Επί ημερών της παρούσας Διοικούσας Επιτροπής επιλέχθηκε ο Μαραθόκαμπος ως έδρα ΤΟΜΥ (δηλαδή ενισχυμένου πολυδύναμου ιατρείου), στο οποίο επίκειται ο διορισμός παραϊατρικού προσωπικού ειδικότητας νοσηλευτικής, επισκεπτριών υγείας, κλπ. Συνεπώς, ο ισχυρισμός πως η Διοικούσα Επιτροπή επιδιώκει την υγειονομική υποβάθμιση της περιοχής Μαραθοκάμπου, είναι επιεικώς αφελής.

Καλούμε την ιατρό, εφόσον πραγματικά επιθυμεί να επανέλθει στη θέση της στο Μαραθόκαμπο, να επικαλεσθεί όλη την υπάρχουσα νομιμοποιητική βάση και να ζητήσει εγγράφως την επιστροφή της στη θέση της, ζητώντας την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, συμπαρατασσόμενη ουσιαστικά μαζί μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επιπλέον δε, ως Διοικούσα Επιτροπή δεν θα φέρουμε καμία αντίρρηση στο να διαμένει η ιατρός μόνιμα στο Μαραθόκαμπο, όπως άλλωστε οφείλει.

Θεωρούμε χρέος μας να τονίσουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα νόμιμα και σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτονόητη η συμπόρευσή μας σε κάθε δίκαιο αίτημά σας.

Δεσμευόμαστε -για ακόμη μια φορά- πως εφόσον οι αποφάσεις ανωτέρων (από εμάς) διοικητικών ή άλλων οργάνων, ή οι αποφάσεις δικαστηρίων, στερήσουν από το Μαραθόκαμπο την παροχή ιατρικής φροντίδας στους συμπολίτες μας από τη συγκεκριμένη ιατρό, από την πλευρά μας θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια (όπως μέχρι τώρα εμπράκτως ενεργήσαμε) για την ισοδύναμη υγειονομική κάλυψη της περιοχής μας.

Τέλος, καλούμε οποιονδήποτε ατομικά ή συλλογικά, αμφισβητεί τα αναγραφόμενα στο παρόν έγγραφο να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Το ίδιο θα πράξουμε και εμείς σε οποιαδήποτε μελλοντική συκοφάντησή μας, δηλώνοντας από την  πλευρά μας ότι «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».