ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η διαχείριση του Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου δίνει την ευκαιρία να συζητηθεί στις κοινωνίες των νησιών μας και να παρθούν οι αποφάσεις για το περιεχόμενο της πολιτιστικής παρέμβασης επιθυμούν. Επομένως η συζήτηση δεν μπορεί να περιοριστεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος ως «τεχνικού» δηλαδή ποιο θα είναι το νομικό σχήμα που θα υιοθετηθεί και ο προϋπολογισμός που θα χρειαστεί. Αυτοί είναι οι περιοριστικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχουμε διακηρύξει ότι o πολιτισμός, υλικός και άυλος, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε περιοχή και ειδικά για τις νησιωτικές που απετέλεσαν διαχρονικά σταυροδρόμια πολιτισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά διαφορετικά και σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά αποτυπώματα. Η ανάδειξη της ταυτότητας κάθε νησιού ως στοιχείο πολιτισμού και η σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες πάνω στους οποίους προτείνουμε να κινηθεί η πολιτική στον τομέα πολιτισμού, στοχεύοντας τόσο στη βελτίωση της παιδείας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, όσο και στη προσέλκυση επισκεπτών με τη βελτίωση της εικόνας των νησιών και την ανάδειξη τους ως πολιτιστικούς προορισμούς με τη δημιουργία συγκεκριμένων πολιτιστικών προϊόντων.

Με βάση τα παραπάνω δύο είναι οι προτεραιότητες μας:

  • Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του κάθε νησιού ξεχωριστά μέσα από το συνδυασμό των στοιχείων του πολιτισμού υλικών και άυλων μέσα από την ανάδειξη πολιτιστικών χώρων (μνημείων, μουσείων, ηθών, εθίμων, μουσικής κλπ) και δραστηριοτήτων των διαφόρων συλλογικοτήτων
  • Η υποστήριξη της νέας πολιτιστικής δημιουργίας και η υποστήριξη των καλλιτεχνών να ζουν από το επάγγελμα τους στηρίζοντας τη πολιτιστική οικονομία

Το Επικούρειο μπορεί να συμβάλει και στα δύο «στεγάζοντας» δραστηριότητες, δράσεις και εκδηλώσεις που να συμβάλλουν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Κρίσιμο ερώτημα αποτελεί αν αυτό θα γίνει με τον τρόπο που ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού τη πολιτική του, δηλαδή την εκ των άνω παρέμβαση ή αυτό θα γίνει με τη συμμετοχή των ενεργών πολιτών και τη προσπάθεια αυτός ο κύκλος να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, ειδικότερα με νεότερους κατοίκους.

Μια περέμβαση εκ των άνω θα ήταν μέσα από τη δημιουργία Περιφερειακού Οργανισμού Πολιτισμού που θα ενσωματώσει και άλλες υποδομές που ανήκουν στη Περιφέρεια όπως το Αρχοντικό Γεωργιάδη, το Καλουτάς και ίσως και άλλα που παραμένουν άγνωστα ή που μπορεί να αποκτηθούν στο μέλλον με αυτό το σκοπό. Για να λειτουργήσει ένας τέτοιος Οργανισμός θα χρειάζονταν έναν καλλιτεχνικό διευθυντή και εξειδικευμένα στελέχη που θα αναλάμβαναν όχι απλά να λειτουργούν τις υποδομές, αλλά να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σε σημαντικό βαθμό τη πολιτιστική πολιτική της Περιφέρειας. Αυτό θα έλυνε και το πρόβλημα της μη στελέχωσης της Δ/νσης Πολιτισμού Όμως φαίνεται ότι το υφιστάμενο νομοθετικό (Νόμος …………) πλαίσιο δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέου Νομικού Προσώπου, ενώ φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολη η δημιουργία Νομικού Προσώπου ειδικού σκοπού με ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Η άλλη λύση που φαίνεται ως η μόνη εφικτή με τις σημερινές συνθήκες (Ν. ………) είναι η δημιουργία μιας προγραμματικής συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ του/των δήμων και των άλλων νομικών προσώπων με αρμοδιότητα τον πολιτισμό που θα περιγράφει το στόχο της συμφωνίας αυτής και τις υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου. Σε αυτή τη συμφωνία πέρα από το Επικούρειο μπορούν να ενταχθούν και οι υπόλοιπες υποδομές που ανήκουν στο Δήμο (πχ. Μουσείο Ναυπηγικής Τέχνης Ηραίου και Μουσείο ΒρυσοδεψίαςΚαρλοβάσου) που έχουν παρόμοια προβλήματα ή άλλους τοπικούς φορείς (όπως πχ. το ΠαλαιοντολογικόΜουσείο Μυτιληνιών του Ιδρύματος Ζήμάλη και το Μουσείο Κρασιού της ΕΟΣΣ) και να υπάρξει ένα ενιαίο τοπικό σχέδιο διαχείρισης τους. Η προγραμματική συμφωνία θα προβλέπει και το διοικητικό σχήμα που θα λειτουργεί στη καθημερινότητα τους όλες αυτές τις δομές και θα φροντίζει για τη συντήρηση και την αναβάθμιση τους.

Ένα τέτοιο σχήμα μπορεί να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΤΑΠΤΟΚ που θα σχεδιαστεί το επόμενο διάστημα στη Σάμο.

 

Για τη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Γ.Σπιλάνης, Γ.Αργυρούδη, Μ.Κάρλας, Μ.Νικολάρα