Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης και πραγματοποιήθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας για την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ- ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ).

Για την εκπόνηση της επιθεώρησης οδικής ασφάλειας θα απαιτηθεί:

  1. Καταγραφή κυκλοφοριακών φόρτων κατά τη διάρκεια του 24ώρου
  2. Ενημερωτική συνάντηση με Λιμενικό ταμείο, Τροχαία για να συνεκτιμηθούν προγενέστερα ατυχήματα

Στη συνέχεια θα τεκμηριωθεί η έκθεση επιθεώρησης, θα γίνουν προτάσεις παρεμβάσεων και θα επιλεγεί η προτεινόμενη λύση συνεκτιμώντας το ΣΒΑΚ του Δήμου.

Χρειάζονται συνέργειες και συνεργασίες, με στόχο η πόλη μας να δείξει σαφή βελτίωση στο πεδίο της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και θυμάτων από τροχαία, αλλά και να βελτιώσουμε το περιβάλλον και τις υποδομές οδικής κυκλοφορίας.