Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης  έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της   15ης  Οκτωβρίου 2019.

 

Θέμα: : Συζήτηση ενημέρωση  για την  έκτακτη κατάσταση που διαμορφώνεται και λήψη απόφασης ,   με βάση τα γεγονότα  που διαδραματίστηκαν κατά τη χθεσινή νύχτα στο ΚΥΤ και  στη πόλη της Σάμου,  σχετικά  με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα .

 

Στη Σάμο, σήμερα την 15η   Οκτωβρίου  2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:00   το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεών του, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 2063/15-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Κολλάρου Γεώργιου , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74  του ν. 4555/2018.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα , πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών παρευρίσκοντο 26  μέλη.

Συγκεκριμένα παρευρίσκοντο οι εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1. ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μέλος

2. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) μέλος

3. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μέλος

4.ΒΑΚΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ μέλος

5.ΒΑΚΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ μέλος

6.ΒΑΛΚΑΜΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αντ/ρχος

7.ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μέλος

8. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ μέλος

9.ΒΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μέλος

10. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντ/ρχος

11. ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μέλος

12. ΚΑΪΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    Αντ/ρχος

13. ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μέλος

14. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μέλος

 

15. ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντ/ρχος

16. ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μέλος

17.ΚΙΑΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ μέλος

18. ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος

19.ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ  μέλος

20. ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντ/ρχος

21.ΠΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ  μέλος

22.ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΥΗΛ μέλος

23.ΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Γραμματέας

24. ΤΖΙΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ μέλος

25. ΤΣΕΡΕ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΖΩΗ μέλος

26.ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ μέλος

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1.  ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντ/δρος

 

Προσελεύσεις-  αποχωρήσεις

Κατά τη συζήτηση του θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο δημ σύμβουλος Βέττας Ιωάννης,

 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρευρίσκονται  οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων,  Σαμίων  κ. Βογιατζής Δημήτρης, Βαθέος κ. Σεϊρλής Σταμάτιος,

Ο  Δήμαρχος κ. Στάντζος Γεώργιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση μετέχει  και ο  υπάλληλος του Δήμου Σάμου Καραδημητρίου Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών.

Παρευρίσκονται επίσης εκ μέρους κυβερνητικού κλιμακίου ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης και ο Ειδικός Γραμματέας Πρώτης Υποδοχής  κ. Μάνος Λογοθέτης.

 

«Πριν  από την έναρξη της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης  ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είπε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67, παράγραφο 5, του νόμου 3852/2010 (περί συγκλήσεως δημοτικού συμβουλίου) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του ν 4555/2018 , σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

 

Ο πρόεδρος ζήτησε να εγκριθεί το κατεπείγον  της πρόσκλησης και ανέφερε το λόγο τον οποίο και αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση,  ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  χαρακτήρα λόγω των  γεγονότων και των συνθηκών   που διαμορφώθηκαν κατά τη χθεσινή νύχτα στο ΚΥΤ και κατά συνέπεια στη πόλη της Σάμου.

 

Aκολούθησε ψηφοφορία και ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της πρόσκλησης.

 

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναγγέλλοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο  οποίος ενημέρωσε το σώμα  σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου τόσο  στο Κέντρο Ταυτοποίησης όσο και στη πόλη της Σάμου τα οποία και  αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία.

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη  του σώματος την πρόταση της Δημοτικής Αρχής που αναφέρει:

 

«Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανατολικής Σάμου ζητά εντός 48 ωρών άμεσο και μαζικό απεγκλωβισμό των προσφύγων μεταναστών από το νησί της Σάμου με άρση του γεωγραφικού περιορισμού λόγω της έκτακτης κατάστασης και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή    ανθρωπιστική κρίση.

• ΑΜΕΣΗ υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας των κατοίκων με ενίσχυση των δυνάμεων της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

• Αποτελεσματικότερη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις με ταυτόχρονη διασφάλιση της ζωής των προσφύγων και των μεταναστών.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία η συντεταγμένη Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στο Μεταναστευτικό-Προσφυγικό δεν προβούν στον άμεσο απεγκλωβισμό των μεταναστών, εντός 48 ωρών από το Νησί με άρση γεωγραφικού περιορισμού, ο Δήμος θα κινητοποιήσει τους πολίτες «ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ» τις πόλεις και τα χωριά του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

 

Το λόγο πήραν οι επικεφαλής των παρατάξεων, οι δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και φορείς που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση (τοποθετήσεις στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)

 

Ακολούθησαν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις  από τον  Γενικό  Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη  και  από τον Ειδικό Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής  κ. Μάνο Λογοθέτη,  οι οποίοι  δεσμεύτηκαν .

·         Ότι στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι η αλλαγή του νομικού πλαισίου που αφορά τις διαδικασίες ασύλου και Ταυτοποίησης και ότι σύντομα θα κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο.

·         Ως τα τέλη του χρόνου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του νέο ΚΥΤ και δεν θα υπάρχει δεύτερο και ο χώρος θα αποδοθεί στην Τοπική Κοινωνία και μέχρι τέλους του έτους θα αποσυμφορηθεί το νησί.

·         Επίσης αναφέρθηκαν στο τρόπο λειτουργίας των Μ.Κ.Ο. και ότι θα υπάρχει άμεσα σχετικό νομοσχέδιο για έλεγχο και λογοδοσία.

 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Ανατολικής Σάμου κ Τζίχας Κων/νος κατέθεσε προς ψήφιση την πρόταση όπως αυτή είχε διατυπωθεί στο ψήφισμα των φορέων του Νησιού  της 7ης Φεβρουαρίου 2019 και αναφέρει:

Απαιτούμε εδώ και ΤΩΡΑ :

Να κλείσει το hotspot στη Σάμο και τα άλλα νησιά. Να μη δημιουργηθεί νέο hotspot στη Σάμο.

Να απεγκλωβιστούν άμεσα οι πρόσφυγες και μετανάστες από το νησί με προτεραιότητα στους ασθενείς, στις ευάλωτες ομάδες καθώς και σε όσους ήδη έχει δοθεί άσυλο και παρά τη θέληση τους κρατούνται και παραμένουν «όμηροι» στο νησί. Να μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα σε κέντρα με ανθρώπινες συνθήκες και από εκεί σε όποια χώρα επιθυμούν.

Να μεταφερθούν οι υπηρεσίες ασύλου από το νησί στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου εκεί θα γίνονται οι αιτήσεις τους.

Στη Σάμο να διατηρηθεί μόνο ένας μικρός χώρος υποδοχής, καταγραφής, ταυτοποίησης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπου θα διαμένουν για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση πιστοποιητικού υγείας.

•Να καταργηθεί η συμφωνία κυβέρνησης-Ε.Ε.-Τουρκίας που εγκλωβίζει αυτούς τους ανθρώπους στα νησιά μας

Επίσης, διαπιστώνουμε, ότι τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα της Υγείας καθημερινά διογκώνονται ενώ η κυβέρνηση δείχνει χαρακτηριστική αναλγησία, αδιαφορεί και κωφεύει. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μη καλύπτονται στοιχειώδεις ανάγκες χιλιάδων κατοίκων του νησιού μας λόγω των χρόνιων ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Το νοσοκομείο αντικειμενικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει καθώς επιβαρύνεται και με χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες αφού η κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει για δομή υγείας μέσα στο hotspot. Οι εξουθενωμένοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες όλο το 24ωρο προσπαθώντας να εξετάσουν και να νοσηλεύσουν ντόπιους ασθενείς και πρόσφυγες-μετανάστες με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, τα οποία επιδεινώνονται με τις συνθήκες που ζουν μέσα στο hotspot.

Απαιτούμε και διεκδικούμε:

Να προσληφθούν τώρα παιδίατροι για να λειτουργήσει εύρυθμα η παιδιατρική και μαιευτική κλινική

Άμεση στελέχωση του νοσοκομείου, όλων των μονάδων υγείας στο νησί καθώς και του ΕΚΑΒ. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των επικουρικών

•Δημιουργία ιατρείου μέσα στο ΚΥΤ

•Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους

 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  «Η Σάμος αλλάζει»  κατέθεσε πρόταση οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση του θέματος και αναφέρει:

 

Η Δημοτική παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ» καταθέτει στη κυβέρνηση, στη κοινωνία, τις αρχές και τους συλλογικούς φορείς μια ολοκληρωμένη πρόταση, προϊόν συλλογικής επεξεργασίας, που αξιοποιεί τη γνώση και τις εμπειρίες της περιόδου 2015 – 2019. Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια σοβαρή συζήτηση και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός αποδεκτού σχεδίου του Δήμου μας  και της Σάμου και να πιέσει τους κυβερνώντες να το αποδεχθούν και να το υλοποιήσουν.

 

Με δεδομένη τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και της Σάμου που βρίσκεται στο διάδρομο των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών από την Ανατολή  προς την Ευρώπη και την εκτίμηση ότι το πρόβλημα των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών θα συνεχίζεται για τα πολλά επόμενα χρόνια,  η διαχείριση του υπερπληθυσμού προσφύγων/μεταναστών στην χώρα μας και στα νησιά πρέπει να γίνει πιέζοντας πολιτικά, νομικά και ηθικά να επιδειχθεί  ΔΙΠΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ τόσο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα όσο και από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Μια πολιτισμένη, δημοκρατική κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, εφαρμόζοντας τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και υπηρετώντας μια πολιτική που διασφαλίζει ταυτόχρονα το ΔΙΠΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: τόσο τα δικαιώματα των μονίμων κατοίκων (αίσθημα ασφάλειας, ανεμπόδιστη πρόσβαση στο δημόσιο χώρο και τις υπηρεσίες, καθαριότητα, ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή) όσο και τα ανθρώπινα δικαιώματα των φιλοξενούμενων (στέγη- τροφή – ατομική υγιεινή – υγεία – εκπαίδευση).

 

Καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις-οδικό χάρτη για το πως θα μειωθούν οι επιπτώσεις της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης, λόγω του εγκλωβισμού και συνακόλουθα του υπερπληθυσμού και της διαμονής ανθρώπων σε απαράδεκτες και άθλιες συνθήκες, που προσβάλλουν τον  ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα μετά την πυρκαγιά και την καταστροφή τμήματος του υπάρχοντος hotspot που επιτείνει ακόμη δραματικότερα τη διαμονή τους.

 

Τα βήματα του οδικού χάρτη για τη μείωση των υπερπληθυσμού στη Σάμο:

 

1.   Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με τον υπερπληθυσμό στο υφιστάμενο ΚΥΤ (Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης) στη Σάμο είναι έκτακτης ανάγκης και απαιτεί την  εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων με άμεσο μαζικό απεγκλωβισμό των υπεράριθμων ανθρώπων κάνοντας χρήση της άρσης του γεωγραφικού περιορισμού για ανθρωπιστικούς λόγους και με προτεραιότητα τα ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά και τις οικογένειες με μικρά παιδιά.

2.   Να εξασφαλιστούν από την κυβέρνηση αντίστοιχες θέσεις φιλοξενίας στην ηπειρωτική ενδοχώρα (υπάρχοντα κέντρα φιλοξενίας, δημιουργία νέων, αξιοποίηση προγραμμάτων για στέγαση σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα) ώστε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ο αριθμός προσφύγων και μεταναστών στη Σάμο να περιοριστεί κάτω από τους 1000 ανθρώπους, όσο είναι η δυναμικότητα του δημιουργούμενου ΚΥΤ στη Ζερβού.

3.   Γραπτή δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα λειτουργήσουν και τα δύο ΚΥΤ (ούτε προσωρινά) και ολοκλήρωση της παραχώρησης της έκτασης του υφιστάμενου ΚΥΤ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου πριν τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στο νέο ΚΥΤ στη Ζερβού.

4.   Ολοκλήρωση της κατασκευής του δημιουργούμενου ΚΥΤ στην περιοχή Ζερβού μέχρι το τέλος του έτους, με όλες τις υποδομές για ασφαλή και ανθρώπινη διαμονή, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλοντα χώρο (ύδρευση, αποχετευτικό δίκτυο-βιολογικός, χώροι ιατρικής υποστήριξης, δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης κ.α.).

5.   Μεταφορά προσφύγων κα μεταναστών στο νέο ΚΥΤ στη Ζερβού με οριστική διακοπή λειτουργίας του υπάρχοντος ΚΥΤ στην πόλη της Σάμου και απομάκρυνση/κατεδάφιση της υφιστάμενης δομής.

6.   Θεσμοθέτηση ασφαλιστικής δικλείδας, που θα προβλέπει, ότι εάν ο αριθμός προσφύγων και μεταναστών, υπερβαίνει τη χωρητικότητα του νέου ΚΥΤ στη Ζερβού, θα γίνεται αυτόματα άρση γεωγραφικού περιορισμού για ανθρωπιστικούς λόγους (με απόφαση του αρμόδιου υπουργού) και οι πλεονάζοντες θα μεταφέρονται άμεσα στην ηπειρωτική ενδοχώρα.

7.   Καταγραφή των ΜΚΟ που έρχονται στη Σάμο για παροχή εθελοντικού ανθρωπιστικού έργου, με πλήρη κατάθεση  φακέλου των δραστηριοτήτων τους,  των χρηματοδοτήσεων  και οικονομικών στοιχείων καθώς και των υπευθύνων και του προσωπικού τους.

Ακολούθησαν οι  δευτερολογίες  των επικεφαλής των παρατάξεων παρεμβάσεις  και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων. (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω :

·         Την παραπάνω εισήγηση.

·         Τις διατάξεις  των άρθρων 65,67 και 69 και ν. 3852/2010 όπως τροποποιηθήκαν  και ισχύουν  με τις διατάξεις  του ν. 4555/2018 και 4623/2019.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

(Υπέρ 21 και 2  οι  θετικές ψήφοι των προέδρων των συμβουλίων της Κοινότητας  Σαμίων και Βαθέος).

 

Το δημοτικό συμβούλιο Ανατολικής Σάμου ζητά εντός 48 ωρών άμεσο και μαζικό απεγκλωβισμό των προσφύγων μεταναστών από το νησί της Σάμου με άρση του γεωγραφικού περιορισμού λόγω της έκτακτης κατάστασης και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή    ανθρωπιστική κρίση.

• ΑΜΕΣΗ υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας των κατοίκων με ενίσχυση των δυνάμεων της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

• Αποτελεσματικότερη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις με ταυτόχρονη διασφάλιση της ζωής των προσφύγων και των μεταναστών.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία η συντεταγμένη Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στο Μεταναστευτικό-Προσφυγικό δεν προβούν στον άμεσο απεγκλωβισμό των μεταναστών, εντός 48 ωρών από το Νησί με άρση γεωγραφικού περιορισμού, ο Δήμος θα κινητοποιήσει τους πολίτες «ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ» τις πόλεις και τα χωριά του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

 

Την πρόταση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ανατολικής Σάμου» ψήφισαν οι δημ. σύμβουλοι Τζίχας Κων/νος και Παχυμανώλης Εμμανουήλ.

 

Την πρόταση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Η Σάμος αλλάζει»  ψήφισαν οι δημ σύμβουλοι Ζάχαρης Νικόλαος και Αξιώτης Ιωάννης.

 

 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 23:25 ’

 

 

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  16/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ        

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

               

   Κολλάρος Γεώργιος                                             Τ.Υ

 

 

 

Σάμος  15  Οκτωβρίου 2019

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ Ανατολικής Σάμου

Κολλάρος Γεώργιος