Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 η “Ανατροπή” επισκέφτηκε την κοινότητα του Μεσογείου, συνεχίζοντας τις επισκέψεις της σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Θεοφάνης Βακράς και Στέλιος Βακράς συνομίλησαν εκεί με την πρόεδρο του χωριού, Φωτεινή Τσακουμάκη.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Δήμου και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτενής αναφορά έγινε στα προβλήματα της καθημερινότητας, όπου σε πολλές κοινότητες διαιωνίζονται και παραμένουν πάντα στην επικαιρότητα.

Σημαντικά ζητήματα της κοινότητας που δυστυχώς χρονίζουν και δεν έχουν επιλυθεί ακόμα είναι οι κατάλληλες εργασίες που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού ύδρευσης και άρδευσης, η επιδιόρθωση-αντικατάσταση ενός τμήματος της αποχέτευσης στην είσοδο του χωριού, μείζων πρόβλημα υγιεινής του οποίου η επίλυση έχει αιτηθεί τόσο η πρόεδρος όσο και οι  κάτοικοι του χωριού, καθώς και η ανάπλαση της πλατείας.

Από την πλευρά της, η δημοτική παράταξη “Ανατροπή” θα προσπαθήσει να κοινοποιήσει και να ενημερώσει τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Δήμου σχετικά με όλα τα ζητήματα της συγκεκριμένης κοινότητας, αλλά και όλων των κοινοτήτων που τακτά επισκέπτεται, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν την κατάλληλη προτεραιότητα και να προβούν στην επίλυσή τους.