Συνεχίζει τις επισκέψεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Σάμου η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη 22 Ιανουαρίου, 17.00 Μεσόγειο και 18.00 Πάνδροσο

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, 17.30 Καλλιθέα

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, 17.30 Υδρούσσα