ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σύνοψη Δημοτικού Συμβουλίου 25ης Σεπτεμβρίου 2019

 

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή”, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να τηρείται, να αποστέλλονται όλες οι εισηγήσεις των θεμάτων εμπρόθεσμα και να είναι πλήρεις. Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο συμβούλιο είχαν σταλεί εμπρόθεσμα οι 7 εισηγήσεις από τα 12 θέματα, ενώ πολλές από αυτές ήταν ελλιπείς.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης, Στέλιος Βακράς, έθεσε ερώτημα για το στάδιο της Χώρας, όπου κατόπιν μελέτης τοποθετήθηκαν προβολείς, αλλά το ρεύμα δεν επαρκεί για αυτούς και ως εκ τούτου δεν λειτουργούν· ήδη όμως έχουν αρχίσει οι προπονήσεις στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος απάντησε ότι έχει ενημερωθεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες και να λειτουργήσει ορθά ο φωτισμός του γηπέδου.

Κατά την ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η απ’ ευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Η “Ανατροπή” δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα στείλει στο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσθετη εισήγηση, στην οποία θα προτείνονται και άλλες δράσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ενημέρωσης και της συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση του Δήμου.

Το μείζων θέμα που μονοπώλησε στη συνεδρίαση ήταν το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα. Ύστερα από πολλές τοποθετήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν κοινά σημεία και μπορούν να συνυπάρξουν, αποφασίστηκε άμεσα να κληθούν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς, ώστε να εδραιωθεί τακτική ενημέρωση και διάλογος μεταξύ αυτών και του Δήμου. Η “Ανατροπή” στην αρχική της τοποθέτηση, τόνισε ότι επειδή η κατάσταση χειροτερεύει, οι επιστολές και οι συναντήσεις δεν επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα· πρέπει δραστικά να οργανωθούν κινητοποιήσεις ουσίας, ώστε να εισακουστούν τα δίκαια αιτήματα του Σαμιακού λαού.