Οι δεσμεύσεις μας για την καθαριότητα, το περιβάλλον και την ανακύκλωση

 

Παρόλο που σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει ελπιδοφόρα κινητοποίηση για το περιβάλλον, κατανοώντας το πόσο σημαντική είναι η διαφύλαξή του, μέσα από προγράμματα ανακύκλωσης, μείωσης χρήσης του πλαστικού και διαχείρισης των απορριμμάτων, δυστυχώς στον τόπο μας δεν έχουμε κερδίσει ακόμα το στοίχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, ούτε της καθαριότητας. Βασικά, καθημερινά προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν, η ανακύκλωση δεν λειτούργησε ποτέ, ενώ κάθε Δημοτική Ενότητα λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς επαρκή κεντρικό συντονισμό.

 

Βασικές μας δεσμεύσεις είναι:

  1. Θέσπιση θεμελιωδών κανόνων, κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.
  2. Αναλογική και θεσμοθετημένη με κριτήρια, κατανομή των υπαλλήλων καθαριότητας. Ιδιαίτερη μέριμνα  θα υπάρχει για τις τουριστικές περιοχές και τις κοινότητες με συγκεκριμένες πανηγύρεις.
  3. Βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων, ώστε να γίνουν πιο χρηστικά τόσο ως προς το κόστος μεταφοράς όσο και την επαρκή αποκομιδή.
  4. Δημιουργία κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ώστε να αποσυμφορηθεί ο Χ.Υ.Τ.Α. και να δημιουργηθεί Χ.Υ.Τ.Υ..
  5. Δημιουργία δημοτικού φυτώριου,  ώστε οργανωμένα και στοχευμένα να καλλωπίζονται με πράσινο οι δημοτικοί χώροι πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.
  6. Αισθητική αναβάθμιση με πράσινο των πλατειών, όλων των δημοτικών χώρων και κτιρίων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.
  7. Σωστή εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ώστε να επιτύχουμε υψηλή συμμετοχή πολιτών και σημαντική αύξηση στην ανακύκλωση συσκευασιών.
  8. Διεξαγωγή ημερίδων, αλλά και διοργάνωση βιωματικών δράσεων για την ανάδειξη του θέματος στα σχολεία, ώστε οι μαθητές και κατ’ επέκταση οι ενήλικες να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα ανακύκλωσης.
  9. Συνεργασία Δήμου και δημοτών, ώστε να συλλέγονται υλικά καύσης (π.χ. κλαδιά από αγροτικές εργασίες) και να μετατρέπονται σε pellet. 
  10. Μελέτη για την βέλτιστη τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, υπογειοποίηση, τακτικός καθαρισμός και πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων.

 

Η διαχείριση των απορριμμάτων, η έγκαιρη συγκομιδή τους, η δημιουργία κινήτρων για ανακύκλωση και η εκπαίδευση των αυριανών πολιτών, μέσω σχολικών προγραμμάτων, είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθούμε για την βελτίωση της συνολικής εικόνας του τόπου μας.

Διορθώνοντας τα λάθη του παρελθόντος, αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα και επενδύοντας στην ενημέρωση και εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, γύρω από θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, είναι βέβαιο ότι θα κινηθούμε προς την σωστή κατεύθυνση επίλυσης χρόνιων προβλημάτων της καθημερινότητας και θα θέσουμε τις βάσεις για συμπόρευση προς ένα πιο “καθαρό” μέλλον.

 

Ανατροπή… το πρόγραμμά μας, δημιουργία για το μέλλον!