Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε συνεχώς να αυξάνονται και πάλι οι μεταναστευτικές ροές θυμίζοντας μας παλιές κακές εποχές για την τοπική κοινωνία. Έπειτα από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές παρατηρούμε μεγάλη αδράνεια ως προς το ζήτημα της φύλαξης των συνόρων.
Καλώ τους αρμόδιους, όπως μεριμνήσουν για να αποφευχθούν εντάσεις και προβλήματα του παρελθόντος.
Επιπλέον σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες οι οποίες φτάνουν σε δικηγορικά γραφεία οι συνθήκες στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου με πάνω από 3.200 φιλοξενούμενους είναι απαράδεκτες με την έλλειψη νερού να δημιουργεί τριτοκοσμικές συνθήκες διαβίωσης αφενός στους έγκλειστους ανθρώπους αλλά και αφετέρου στους κατοίκους των γύρω από αυτή οικισμών.
Ως νομικός υπηρετώντας τα θεσμικά όργανα της κοινωνίας για την εύνομη λειτουργία της, εφιστώ την προσοχή στην πολιτεία και τους φορείς καθώς με ευχολόγια τα προβλήματα δεν λύνονται.
Τέλος αποδοκιμάζω την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κατά του Δήμου Χίου προκειμένου να επιτραπεί η διέλευση οχημάτων στην περιοχή του Θόλους Χίου για την κατασκευή νέας δομής μεταναστών.
Καλτάκης Ιωάννης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε Σάμου
Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου.