Ο συνδυασμός μας θεωρεί ότι κάθε δημότης αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα – οντότητα και συνεπώς πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Έτσι σχεδιάζει να λάβει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

  • Ίδρυση ειδικού γραφείου το οποίο θα έχει ως αποστολή : α) Την ενημέρωση του δημότη σε θέματα που τον αφορούν και την διευκόλυνση των παλινοστούντων δημοτών, καθώς και των ψηφιακών νομάδων. β) Την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τόσο των δημοτών, των κατοίκων και των επισκεπτών. γ) Την εξυπηρέτηση των οικονομικών μεταναστών και την ένταξη αυτών στη ζωή του Δήμου Δυτικής Σάμου.
  • Καθιέρωση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Οι δημότες και οι επιχειρηματίες θα μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία του Συμπαραστάτη του Δημότη, για κάθε θέμα που τους απασχολεί και δεν έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.
  • Την έκδοση ειδικού εντύπου, το οποίο θα περιέχει τα δικαιώματα του Πολίτη και του Δημότη, ώστε ο κάθε δημότης να είναι πλήρως ενήμερος για τα δικαιώματά του και για τις συναλλαγές του με το Δήμο και το Δημόσιο.
  • Ίδρυση Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, το οποίο θα καταγράφει τους ανέργους του Δήμου και σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και τις επιχειρήσεις της περιοχής θα προσπαθεί να τους ενημερώνει για τη ζήτηση ανάλογης εργασίας. Επίσης θα ενημερώνει τους ανέργους και τις επιχειρήσεις για τα υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης ανέργων ( επιδοτούμενα και  μη ΚΕΚΕ, ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, κτλ).
  • Κάθε διετία θα οργάνωση μιας διημερίδας, στην οποία θα καλούνται οι τοπικοί φορείς, ο κοσμήτορας και οι πρόεδροι των πανεπιστημιακών τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Καρλοβάσου, διακεκριμένοι συμπολίτες μας, ειδικοί επιστήμονες, στην οποία θα εξετάζεται αλλά και θα υποβάλλονται σχέδια ανάπτυξης, βελτίωσης και αναβάθμισης του Δήμου μας.
  • Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Δήμαρχος με κλιμάκιο δημοτικών συμβούλων και τους προϊστάμενους των Υπηρεσιών του Δήμου, θα επισκέπτεται τα χωριά και σε ανοιχτή συγκέντρωση θα συζητούνται τα προβλήματα τους.
  • Στόχος μας να καταστίσουμε το Δήμο μας έναν «έξυπνο» Δήμο, υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες, τις υποδομές του διαδικτύου, των πραγμάτων και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα το πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με τα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των τοπικών φορέων, τις επιχειρήσεις ,αλλά και άλλων φορέων και εταιρειών. Τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
  • Θα επιδιώξουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση Δήμου – Δημότη εγκαθιστώντας και χρησιμοποιώντας ψηφιακή πλατφόρμα (π.χ. τύπου Novoville).

Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που απλοποιούν τη διάδραση μεταξύ Δήμου και Δημοτών και χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους, η οποία απορρέει από την άμεση επίλυση των αιτημάτων καθημερινότητας, τη συμμετοχή σε διαδραστικές διαβουλεύσεις, την αποτελεσματική ενημέρωση, μέχρι τις ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές, τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων.