ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου με ομόφωνη απόφαση του στις 4/2/21 ψήφισε πλαίσιο διεκδίκησης τόσο για δράσεις άμεσης ανακούφισης των πληγέντων και επισκευής κατοικιών, καταστημάτων, εκκλησιών, μνημείων και δημόσιων υποδομών όσο και για δράσεις σχεδιασμού της ανασυγκρότησης της Σάμου.

Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα τότε και η σύσταση γνωμοδοτικής διαπαραταξιακής Επιτροπής Παρακολούθησης τα μέλη της οποίας καθορίστηκαν με ομόφωνη απόφαση του οργάνου στην συνεδρία του της 21/4/21.

Η διαπαραταξιακή αυτή επιτροπή του Περιφερειακού  Συμβουλίου έχει , ως θεσμικά κατοχυρωμένη , την πολιτική υποχρέωση συμμετέχοντας ενεργά στα σχετικά  πολιτικά και τεχνικοοικονομικά όργανα ανασυγκρότησης της Σάμου να παρακολουθεί και να ελέγχει την πορεία αποκατάστασης των συνεπειών του φονικού σεισμού της 30/10/20 με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις εν γένει διεκδικήσεις των παραγωγικών τάξεων, των φορέων και της Αυτοδιοίκησης του νησιού, να ενημερώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να εισηγείται προς αυτό τις συμπληρωματικές δράσεις  που θεωρεί απαραίτητες και τις πολιτικές παρεμβάσεις  που κάθε φορά απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και πληρέστερη αποκατάσταση  της κανονικότητας στον τόπο μας.

Η Γνωμοδοτική αυτή Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Συμβουλίου αποτελείται

Α)Από έναν εκπρόσωπο κάθε παράταξης  του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως προτάθηκαν άμεσα στο σώμα.

Β)Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ -παράρτημαΑνατολικού Αιγαίου.

Γ)Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Σάμου.

Δ)Έναν εκπρόσωπο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Σάμου.

Ε)Έναν εκπρόσωπο της Δ.Τ.Υ. της Π. Ε. Σάμου.

ΣΤ)Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου -Ικαρίας και Κορσεών.

Ζ)Έναν εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου.

Η)Έναν εκπρόσωπο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

Θ)Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Δασκάλων Σάμου.

Ι)Έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου(Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου).

ΙΑ)Έναν εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Σάμου.

Εξυπακούεται ότι ο πρόεδρος της επιτροπής θα συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που γίνονται με τον τοπικό συντονιστή κ. Θαλασσινό και τον γενικό συντονιστή κ. Τριαντόπουλο,

θα ενημερώνει ανελλιπώς τα μέλη σχετικά με τα διαμειβόμενα και θα προγραμματίζει συνεδριάσεις της επιτροπής, τουλάχιστον  μια φορά τον μήνα καθώς και συναντήσεις της  με τον τοπικό συντονιστή, τους Δημάρχους,τα  Επιμελητήρια τον Σύλλογο Ξενοδόχων Σάμου και όλους  τους άλλους φορείς  για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται στα πλαίσια διαμόρφωσης και λειτουργίας ενός ενωτικού, διεκδικητικού και οραματικού  κινήματος με στόχο την ανασυγκρότηση του νησιού.

Δυστυχώς έχει παρέλθει  ένας και πλέον μήνας από την λήψη της σχετικής απόφασης και κανείς από την Περιφερειακή Αρχή δεν έχει ζητήσει από τα μη Αυτοδιοικητικά μέλη της Γνωμοδοτικής αυτής Επιτροπής να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους  ώστε στη συνέχεια και το συντομότερο δυνατόν να κληθεί να συγκροτηθεί σε σώμα και επιτέλους  να λειτουργήσει.

Ως Συμπαράταξη Πολιτών υπενθυμίσαμε προ ημερών  στην Περιφερειακή Αρχή   την ανάγκη της δρομολόγησης επιτέλους  των σχετικών διαδικασιών και αναμένουμε.

Σύμφωνα με τους νόμους αλλά και τα Αυτοδιοικητικά θέσμια οι αποφάσεις λαμβάνονται για να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές , πάση  θυσία και με  κάθε τίμημα.

Τονίζουμε επίσης ότι

Α)Οι δράσεις και οι διαδικασίες της άμεσης ανακούφισης των σεισμοπαθών της Σάμου και των επισκευών κατοικιών,καταστημάτων,εκκλησιών,μνημείων και δημοσίων υποδομών καρκινοβατούν,σε όλα τα επίπεδα, παρά τις περί του αντιθέτου κομματικές μεγαλοστομίες και τις βαρύγδουπες και κατεπανάληψη βουλευτικές  ανακοινώσεις και οι σχετικές Κ.Υ.Α. εξακολουθούν να είναι στον μέγιστο βαθμό αναντίστοιχες προς το μέγεθος των προβλημάτων και, κυρίως, έξω από κάθε έννοια και από το περιεχόμενο της συνταγματικά κατοχυρωμένης νησιωτικότητας παρά τις κατ επανάληψη επισημάνσεις-προτάσεις μας για τα ανωτέρω και

Β)Οι δράσεις του  σχεδιασμού της ανασυγκρότησης της Σάμου(Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της μετά τον σεισμό Σάμου κ. λ.π.} δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα κι ας έχουν περάσει πάνω από έξη μήνες από τον φονικό και καταστροφικό εκείνον σεισμό.

Μανώλης Ν. Κάρλας

Περιφερειακός Σύμβουλος