Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η –  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

             

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΛ-ΤΑ  Νομού Σάμου ενημερώνει τους πολίτες ότι έπειτα από την υπ’ αριθ.: 29768/2020 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. : 72142/1663/2014 Υπ. Απ. «Καθορισμός της ποιότητας των παρεχόμενων καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών» από 01-01-2021 και εφεξής:

Η διανομή της αλληλογραφίας στην πόλη της Σάμου θα εξυπηρετείται από (1) ένα Ταχυδρομικό Διανομέα από τους (4) τέσσερεις που εξυπηρετούσαν μέχρι σήμερα την πόλη.

Η διανομή της αλληλογραφίας στην πόλη του Καρλοβασίου θα εξυπηρετείται από (1) ένα Ταχυδρομικό διανομέα από τους (3) τρεις που εξυπηρετούσαν μέχρι σήμερα.

Ο Ταχυδρομικός διανομέας που εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα την πόλη του Πυθαγορείου θα εξυπηρετεί και το Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου Σάμου.

Οι παραπάνω αλλαγές, κατόπιν της απόφασης  της Διοίκησης των ΕΛ-ΤΑ, τροποποιούν την Ταχυδρομική Διανομή με συχνότητα εξυπηρέτησης:

Στην πόλη της Σάμου ο Ταχυδρομικός Διανομέας θα διέρχεται από τις περιοχές ευθύνης του (1) μία φορά κάθε τρεις έως πέντε ημέρες!!!

Ομοίως και στην πόλη του Καρλοβασίου!!!

Στην πόλη του Πυθαγορείου η αλληλογραφία θα διανέμεται (2) δύο φορές την εβδομάδα και

Στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου η αλληλογραφία θα διανέμεται (1) μία φορά την εβδομάδα.!!!!

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στην επίδοση της αλληλογραφίας που πιθανά θα την καθιστούν και εκπρόθεσμη.

Οι Ταχυδρομικοί Διανομείς στους οποίους ανατέθηκε το έργο σύμφωνα με το Νέο Μοντέλο Διανομής το οποίο επέβαλλε η Διοίκηση, δεσμεύτηκαν ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, εντός του ωραρίου να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση του όγκου εργασίας και των πελατών μας.

Επίσης με την παρούσα Ανακοίνωση δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που παραμείνει όγκος ανεπίδοτης αλληλογραφίας, λόγω του νέου σχεδιασμού της Διοίκησης, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση του πελατειακού μας κοινού καθώς επίσης και στην στήριξη των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Σάμου.

 

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ                                                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΛΤ. ΒΟΥΔΙΩΤΗΣ.                                                                      ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΚΑΝΕΤΗ