Την ετήσια Γενική του Συνέλευση πραγματοποιεί ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σάμου την Κυριακή 23 Απριλίου στις 18:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου “ΣΑΜΟΣ’.

Σε περίπτωση μη απαρτίας  η Συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο στις 30 Απριλίου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση απολογισμού έτους 2022 και η έγκριση προυπολογισμού έτους 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ