Την πρώτη τους Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν σήμερα οι μέτοχοι της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της Περιφέρειας,  με μοναδικό θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Το εννεαμελές  Διοικητικό Συμβούλιο  που προέκυψε από την Συνέλευση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλης Τερζής

Αντιπρόεδρος : Ευστράτιος Βερβέρης

Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτρης Ακριώτης

Μέλη: Βασίλης Μαμώλης, Στρατής Μυρογιάννης, Μαρία Κωστάντογλου,  Χριστόφορος Κριμιζής, Παντελής Μανωλάκης, Εριφύλλη Γιαννάκα