Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ιδιοκτήτες ακίνητων στις αλλαγές που επήρθαν στο τρόπο δήλωσης των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων προς την εφορία καθώς πλέον είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση ακόμα και για τα συμβόλαια προ του 2014 όπως επίσης και κάθε λήξη σύμβασης!

Οι νέες οδηγίες κρύβουν  παγίδες για τους ιδιόκτητες που μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με την εφορία που ετοιμάζεται να “σαρώσει” όλα τα παλιά μισθωτήρια.

 

Έως την 30η Σεπτεμβρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν “δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης” για όλες τις μισθώσεις ακινήτων τους που βρίσκονταν σε ισχύ την 12.6.2020. Το παραπάνω καταλαμβάνει και τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014 και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης αλλά και μισθώσεις για τις οποίες υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση, στο μεταξύ ωστόσο μεταβλήθηκε η διάρκεια ή το μίσθωμα και οι ιδιοκτήτες παρέλειψαν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση.

Έως την 30η Σεπτεμβρίου θα πρέπει επίσης να υποβληθούν δηλώσεις λύσης μίσθωσης για όσες μισθώσεις είχαν λυθεί στις 12.6.2020, και αυτό γιατί μέχρι πρότινος δεν υπήρχε δυνατότητα, ούτε υποχρέωση για την ηλεκτρονική δήλωση της λύσης, με αποτέλεσμα στο taxisnet να φαίνονται ενεργά μισθωτήρια τα οποία δεν βρίσκονται σε ισχύ.

Παραμένει η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξή της και προστίθεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της λύσης τους μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λύσης.

Αδήλωτα τετραγωνικά: Τι να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει, πλέον, στις 30-9-2020.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο, κάθε πολίτης που έχει δηλωμένα στους δήμους λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα έχει δηλωμένα στην εφορία, για ένα ή περισσότερα ακίνητά του, μπορεί να δηλώσει στον Δήμο που υπάγεται το ακίνητό του ή να υποβάλει -σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει το υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)- διορθωτικές δηλώσεις σε κάθε δήμο στον οποίο έχει τέτοια ακίνητα, για να «αποκαλύψει» τα αδήλωτα («ξεχασμένα») τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών τους.

Η οικειοθελής αποκάλυψη των πραγματικών επιφανειών όλων των ακινήτων μπορεί να γίνει χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη με πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ευνοϊκή ρύθμιση, όποιος πολίτης δεν έχει καν δηλώσει ένα ή περισσότερα ακίνητά του στον οικείο δήμο μπορεί κι αυτός να υποβάλει δήλωση μέσω της οποίας θα αποκαλύψει τις επιφάνειες των αδήλωτων ακινήτων που ανήκουν στην ιδιοκτησία του. Και σ’ αυτή την περίπτωση προβλέπεται απαλλαγή του δηλούντος ιδιοκτήτη από πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019.

Οι ιδιοκτήτες που υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές χρεώνονται μόνο με τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών τα οποία αναλογούν στα επιπλέον δηλούμενα τ.μ. και αφορούν σε χρονικές περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά.

Ουσιαστικά, η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, για τη διόρθωση των στοιχείων των δηλωθεισών επιφανειών των ακινήτων στους δήμους αφορά:

– ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που δεν τα έχουν δηλώσει ποτέ στους δήμους,

– όσους ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει στους δήμους τους ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, καθώς επίσης και

– όσους τακτοποίησαν πρόσφατα ή πρόκειται να τακτοποιήσουν αυθαίρετα κτίσματα.

Στους ιδιοκτήτες ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων ακινήτων οι οποίοι τα δηλώνουν για πρώτη φορά στους δήμους παρέχεται πλήρης απαλλαγή από όλους τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη, όμως για τις περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες πρέπει να πληρώνουν μόνο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).