Εκ μέρους του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

Θερμές ευχαριστίες στην Πρόεδρο και τα μέλη της Pan – IcarianFoundation (Πανικαριακή Αδελφότητα Αμερικής) για την δωρεά ενός συστήματος αυτομετάγγισης (CellSaverEliteAutologousBloodRecoverySystem) τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας, αξίας 30.000 ευρώ.

Το μηχάνημα αυτό παρέχει ενδοεγχειρητική και μεταγχειρητική διάσωση αίματος στις χειρουργικές επεμβάσεις με μέτρια ή μεγάλη απώλεια αίματος.

Η σπουδαία αυτή δωρεά συμβάλει σημαντικάστη συμπλήρωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου μας, στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και στην προστασία της υγείας των κατοίκων της Ικαρίας.

 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας,

Σταμούλη Ανεζινιώ