Από  το  Τμήμα Α΄  της Διεύθυνσης Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων του  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, ανακοινώθηκε η Υ.Α ορισμού των εξεταστικών κέντρων και  η κατανομή σε αυτά των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν γραπτά στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ  έτους 2017. 

 

Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται σε Αττική & Θεσσαλονίκη

  1. Στην Αττική:  Ως εξεταστικό κέντρο ορίζεται το 9ο  ΓΕΛ  Αθηνών   ( Τρώων 2, Τ.Κ. 11851 Θησείο, τηλ, 210-3474157), για τους υποψήφιους που κατέθεσαν Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις σε Επιτροπή Εξετάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΕΕΔΔΕ )  των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου , Πελλοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής.  ( Επομένως όσοι υποψήφιοι κατέθεσαν τη σχετική αίτηση δήλωση στην ΕΕΔΔΕ της  ΔΙΔΕ Σάμου θα εξετασθούν στο Ε.Κ. της Αττικής ).

 

  1. Στην Θεσσαλονίκη:  Ως  εξεταστικό κέντρο ορίζεται το 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης  Δυτικής Θεσσαλονίκης   ( Πεσόντων Ηρώων 2, Τ.Κ. 56430, τηλ. 2310-656387 ), για τους υποψήφιους που κατέθεσαν Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ ων Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 

Επισημαίνεται ότι για του υποψήφιους με αναπηρία και Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και για τα ειδικά μαθήματα ( ξένες γλώσσες, σχέδια , και μουσική ) και για τις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη σχολική τους μονάδα η στη ΔΙΔΕ Σάμου στα τηλέφωνα:  22730-21349/21350

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΔΙΔΕ

 

ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ