ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Λιμεναρχείο Σάμου σας ενημερώνει ότι θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη στη Νήσο Σάμο. Οι εξετάσεις (θεωρητικές και πρακτικές) θα διενεργηθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία μας και ώρα 10:00 τις κάτωθι ημερομηνίες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2019
         ΑΠΡΙΛΙΟΣ 04-04-2019
ΜΑΪΟΣ 09-05-2019
ΙΟΥΝΙΟΣ 13-06-2019
ΙΟΥΛΙΟΣ 11-07-2019
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 27-08-2019
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 19-09-2019
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10-10-2019

 

Ανώτατος αριθμός υποψηφίων έχουν ορισθεί τα δέκα (10) άτομα. Οι διαδικασίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις εξετάσεις προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ Α’61).