Με την παρούσα, θα θέλαμε να εκφράσουμε εκ μέρους της Διοίκησης και όλου του Πυροσβεστικού προσωπικού της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου, τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς την Ελληνική Ακτοπλοϊκή Εταιρία με την επωνυμία «Blue Star Ferries» και τον Όμιλο Επιχειρήσεων  «Samos Island Tours – Χρηστινίδης Α.Ε.» για την Δωρεάν Ακτοπλοϊκή και Οδική Μεταφορά Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Επίσης, την Αντιδήμαρχο Δυτικής Σάμου κυρία Γαλανού Αγγελική, το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Fame – Φιλήμων Αναγνώστου» και τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος Καρλοβασίου των Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε., κύριο Κωνσταντούρο Μιχαήλ, για την ευγενική τους προσφορά σε είδη τροφίμων και διοικητικής μέριμνας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας που πρόεκυψαν ως συνέπεια της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 13 – 07- 2022 στην Νήσο Σάμο.

Ενέργειες όπως οι ανωτέρω συνιστούν έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος, της στήριξης και της αναγνώρισης για τις υπηρεσίες που παρέχει το Πυροσβεστικό Σώμα στην κοινωνία.

Παραμένοντας στη διάθεση τους για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία με γνώμονα και προτεραιότητα την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, τους ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στο έργο τους.

                                        

 Η Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου

Σταυρούλα Κ. Μπονέ

Πύραρχος