Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἀπό 24ης/06/2019 Συνεδρίαν Της ἀπεφάσισε, νά ἐκφράσει ὁμοφώνως τήν εὐαρέσκειά Της πρός τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας κ.κ. Εὐσέβιον, γιά τήν πολυετῆ καί καλλίκαρπη διακονία Του στήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο), τῆς ὁποίας προεδρεύει τά τελευταία πέντε ἔτη.

Στήν ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 2912/1452/05-07-2019 Ἐπιστολή πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιον ἀναφέρονται μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά ἐξῆς: «…Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἤχθη ἀσμένως εἰς τήν ὁμόφωνον ἀπόφασιν, ὅπως ἐκφράσῃ ὑμῖν τόν δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας ἔπαινον, διά πανθ’ ὅσα ἐπετελέσατε καί ἐπιτελεῖτε κατά τήν πολυεύθυνον διακονίαν ὑμῶν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν» κατά τήν τετραετίαν 2015-2018, τό ὁποῖον «…καταδεικνύει ὅτι ἡ διαχείρισις τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας γίνεται μέ τρόπον χρηστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι καρπός τῆς ἐντιμότητος καί τῆς ἐργατικότητος ὑμῶν τε καί τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς…».

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως