Το Επιμελητήριο Σάμου ενημερώνει τους καταρτιζόμενους οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν μέσω Επιμελητηρίου και συμμετείχαν επιτυχώς στις εξετάσεις το ΕΦΕΤ με τίτλο «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» που πραγματοποιήθηκαν από 27/3/2017 – 31/3/2017,μπορούν να προσέρχονται με την ταυτότητά τους στα γραφεία του Επιμελητηρίου για να παραλάβουν το πιστοποιητικό τους.