ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε από χθες Δευτέρα και έως Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στο Βόλο (Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Βόλου) το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με κεντρικό θέμα:

Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, Καλύτερη Ελλάδα Σύγχρονοι, Ψηφιακοί, «Πράσινοι» Δήμοι: Στην υπηρεσία των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών»

Ειδικότερα τα θέματα που απασχολούν τις εργασίες του Συνεδρίου είναι:

  • Η πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. για το νέο σύστημα κατανομής των Κ.Α.Π. στους Δήμους
  • Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ισχυροί Δήμοι
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Η Ενεργειακή Αυτονομία των Δήμων την επόμενη μέρα
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία Δήμων

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνουν και παράλληλες συζητήσεις με τις εξής θεματικές:

  • Η Συμμετοχή της Τ.Α. στην Παιδική Προστασία & στην Διασφάλιση της Ισότητας των Φύλων
  • Διαχείριση Απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία
  • Επιμόρφωση – Τεχνική Υποστήριξη Δήμων
  • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας
  • Παρουσίαση Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Α. Μιχάλης Αγγελόπουλος, ήταν ο εισηγητής στο θέμα «Διεθνείς Οργανισμοί και Δίκτυα Πόλεων. Η συμβολή του Ι.Τ.Α. στη θεσμική θωράκιση των Δήμων».  Ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός εγχειριδίου-οδηγού για τις διεθνείς σχέσεις των πόλεων και των περιφερειών, όπως και της χαρτογράφησης των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών, ως εργαλείου εξεύρεσης ευκαιριών συνεργασίας και χρηματοδότησης των ΟΤΑ της χώρας μας.

 

Χαρακτήρισε αναγκαία τη δημιουργία Κέντρου Παρακολούθησης Χρηματοδοτήσεων, το οποίο, στο πλαίσιο του ΙΤΑ ή της ΚΕΔΕ, θα παρακολουθεί και θα αναρτά σε ειδικό ιστότοπο, όλες αυτές τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, με ειδικά εργαλεία έρευνας (searchenginebytags).

 

Κλείνοντας, ο Μιχάλης Αγγελόπουλος τόνισε ότι με τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάζει και η τελευταία μελέτη του ΙΤΑ για τους Διεθνείς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Πόλεων «αναδεικνύεται η ανάγκη δημιουργίας ενός οργανωμένου και διευρυμένου Γραφείου Διεθνών Συνεργασιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για την σύμπραξη αρμόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών, Εξωτερικών κλπ) και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την ΚΕΔΕ […] Ένα τέτοιο Γραφείο, με βάση τη μεγάλη, μέχρι τώρα, συγκεντρωμένη εμπειρία μπορεί να δημιουργήσει μια δημόσια διπλωματία «τόπων» (Δήμων και Περιφερειών) που θα αξιοποιήσει τη συμμετοχή των αυτοδιοικήσεων της χώρας στα διεθνή δίκτυα. Και μ’ αυτό τον τρόπο να συνεισφέρει και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη αλλά και στη θεσμική θωράκιση των δήμων