Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη Εταιρία Αντιμετώπισης Ρυπάνσεων NEW NAVAL ΕΠΕ, με την οποία διατηρεί σύμβαση τα τελευταία χρόνια, επιδεικνύοντας για μία ακόμα φορά εμπράκτως την ευαισθητοποίησή του σε θέματα που άπτονται της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διεξήγαγε την Τρίτη 11/10/2022 την ετήσια αντιρρυπαντική εκπαίδευση της ομάδας αντιρρύπανσης στον λιμένα Μαλαγαρίου, με σκοπό την εκπαίδευση της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητάς του ΔΛΤ Σάμου. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν ενεργά και στελέχη του Λιμεναρχείου Σάμου επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο κατά το θεωρητικό όσο και κατά το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης και συνδράμοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαιδεύσεως, η οποία έλαβε χώρα έμπροσθεν του εμπορευματοκιβωτίου με τον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό στον Λιμένα Μαλαγαρίου,  παρουσιάστηκε μεταξύ των άλλων ο υφιστάμενος εξοπλισμός αντιρρύπανσης του Ταμείου, ο ορθός τρόπος χρήσης και το πεδίο εφαρμογής του κάθε είδους, αναλύθηκαν τα προβλήματα που ανακύπτουν συνήθως κατά την ανάκτηση πετρελαίου με ελαιοσυλλέκτες και απορροφητικά υλικά καθώς επίσης έγινε εκτενής αναφορά στον ορθό τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης ενός περιστατικού ρύπανσης.

Ακολούθησε το πρακτικό μέρος της θεωρητικής εκπαίδευσης, όπου έγινε επίδειξη του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης της υπηρεσίας κι ανάλυση της επιλογής του κατάλληλου υλικού αναλόγως του περιστατικού καθώς και του ορθού τρόπου χρήσης του.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στον Λιμένα Μαλαγαρίου. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων, η οποία εντοπίστηκε πλησίον ιστιοπλοϊκού σκάφους το οποίο βρισκόταν προσδεμένο στον λιμένα.  Για την αντιμετώπισή του ποντίστηκε πλωτό φράγμα μήκους 45 μέτρων πέριξ του σκάφους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης, διακριτική ήταν η παρουσία πλωτού σκάφους του Λιμεναρχείου Σάμου, το οποίο επέβλεπε την όλη διαδικασία.

Στόχος της οργάνωσης της εκπαίδευσης από το ΔΛΤ Σάμου, είναι η ταχύτερη κι αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης, ειδικότερα ο άμεσος περιορισμός κατά το δυνατό μίας ενδεχόμενης πετρελαιοκηλίδας δυνάμενης να εξαπλωθεί ταχέως προκαλώντας τεράστιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονομική ζωή του νησιού και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19.

Δια του παρόντος, το Δ.Λ.Τ. Σάμου ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην εκπαίδευση.

 

Η Πρόεδρος

Τσερέ – Πυργιώτη Ζωή