Λόγω επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Ρύπανσης στη Θάλασσα, παρακαλείται όποιος ιδιώτης μπορεί και επιθυμεί να συνδράμει εθελοντικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αναφορικά με ανωτέρω περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας να ενημερώσει αυτοπροσώπως την υπηρεσία μας, προκειμένου συμπεριληφθεί σε κατάλογο “Ιδιωτών – Εθελοντών” Υπηρεσίας μας.

Εκ της Λιμενικής Αρχής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2273027318

Email : samos@hcg.gr